Reference

Mezi naše významné zákazníky patří především výrobní firmy, IT společnosti, stavební a obchodní společnosti. V rámci realizace Vámi zamýšleného projektu nás neváhejte oslovit o referenci z dané oblasti.

Naši lidé spolupracovali na přípravě financování projektů v řádu několika set mil. Kč


EU Reference

OPPI - Reference

 

 


1. Potenciál

Klient: NOVOGEAR, spol. s.r.o.

Reference - Novogear

Předmět dotace: Vybudování výzkumného a vývojového centra společnosti NOVOGEAR s.r.o. (Skupina HUMBEL).

Výše dotace: cca. 9,9 mil. Kč

Období:  od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014

Popis: Společnost Novogear s.r.o. obdržela v letošním roce dotaci na vybudování výzkumného a vývojového centra v rámci všech závodů skupiny HUMBEL, která je jedním z největších výrobců ozubených kol na světě. Mezi zákazníky společnosti patří Boeing, McLaren, Caterpillar, Stadler a další významné společnosti. Dotace bude použita na nákup technologií a software pro účely zavedení kapacit vlastního výzkumu a vývoje.

OPPI Reference 1


2. Inovace

Klient: EMP s.r.o. 
EMP - INOVACE

Předmět dotace: Inovace výroby speciálních zalévaných motorů

Výše dotace: cca. 2,0 mil.  Kč

Období: od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014

Popis: Snahou společnost EMP s.r.o., zabývající se výrobou elektročerpadel a elektromotorů s ryze sériovým charakterem, je vyvíjet nové a lepší produkty tak, aby byl udržen krok se světovou špičkou a zároveň zachován odstup od levných výrobků z Itálie a Číny. Inovativním projektem tak je vývoj, výroba a dodávka motorů se zalévaným vinutím, které jsou směřovány hlavně především pro výrobce vodních čerpadel. Předmětem projektu je tedy koupě uceleného souboru nových technologií, které vstoupí do fáze výroby. Například se jedná o razidlo TM90-2, vtahovací stroj, vtahovací hlavu, formu na tlakové lití rotorů, aj. Nově pořízený soubor technologií umožní vyrábět nový inovovaný produkt. Při přechodu na novou výrobu dojde, mimo inovaci výrobního procesu, také k úspoře energií. 

Další klienti v kategorii


 3. Rozvoj

Klient: Cyprián s.r.o.

Předmět dotace: Technologický rozvoj firmy

Výše dotace: cca. 10 mil. Kč

Období: od 2. 11. 2010 do 31. 8. 2011

Popis: Hlavním důvodeCyprian - rozvojm realizace projektu společností Cyprián s.r.o.,  která se specializuje na strojírenskou výrobu - zejména výrobu dílů ke krbům a kotlovým tělesům, byla trvalá a rostoucí poptávka po výrobcích této firmy ze strany stálých zákazníků a také poptávka po výrobcích s vyšší užitnou vlastností (např. povrchová úprava výrobků). Předmětem realizace projektu  bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Jednalo se např. o svařovací inventor, pásovou pilu na kov, ohraňovací lis, laserový řezací stroj, odsávání, lakovací sestavu pro mokré lakování, aj. Nově pořízené technologické zařízení znamená zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti na trhu, došlo k rozšíření portfolia poskytovaných výrobních služeb a umožňuje vyrábět vlastní výrobky bez dříve nezbytné kooperace s dodavateli.

Další klienti v kategorii

OPPI Reference 3


4. Nemovitosti

Klient: CASAL KOVO s.r.o.

Předmět dotace: Rekonstrukce výrobní haly

Výše dotace: cca. 2,0 mil. Kč

Období: od 24. 9. 2012 do 31. 12. 2014Nemovitosti - Casal kovo

Popis: Společnost CASAL KOVO, zabývající se kovovýrobou a opravami strojních zařízení, obdržela dotaci na rekonstrukci výrobních prostor a to z důvodu potřeby umístění nové moderní technologie. Dalším záměrem je také přesunutí veškeré výroby do jednoho místa. V rámci projektu dojde ke kompletnímu zateplení haly, výměně oken, položení nové krytiny, provedení nové vrchní vrstvy podlah a provedení opravy stávajících omítek. Výstupem projektu je zlepšené pracovní prostředí, rozšíření výrobních prostor a zároveň snížení nákladů na provoz budovy.

OPPI Reference 4


5. Ekoenergie

Klient: BONVER MORAVIA s.r.o.

Předmět dotace: Snížení energetické náročnosti budovy

Výše dotace: cca. 1,3 mil. Kč

Období: od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2014

ICT A STRATEGICK0 SLUŽBY - ave softPopis: Obsahem tohoto projektu jsou stavební úpravy objektu, který je využíván z části jako prodejna s elektromateriálem, administrativním a hygienickým zázemím, a z větší části jako skladovací prostory. V rámci projektu dojde k zateplení stropů v jednotlivých prostorech, dále bude provedena výměna oken a zateplení fasády. Výstupem tak bude zvýšená úspora energie.

OPPI Reference 5


6. ICT v podnicíchStavona - ICT v podnicích

Klient: Stavona, spol. s r.o. 

Předmět dotace: Inovace IS / ICT vybavení ve společnosti Stavona s.r.o.

Výše dotace: cca. 3,4 mil. Kč

Období: od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014

Popis: Společnost Stavona s.r.o. se od počátku vlastní existence specializuje na výrobu oken, dveří, výloh, zimních zahrad, posuvných stěn a rolet a dalšího příslušenství. Mezi zákazníky společnosti patří všichni uživatelé, kteří chtějí nakupovat okna pro své byty, domy, zStavona - ICT v podnicích IIávody, haly a další nemovitosti. Společnost pro tyto klienty zajišťuje nejen výrobu a montáž, ale také návrh technických řešení výplní, zaměřování, technické konzultace - v podstatě instalační fullservis. Důvodem realizace projektu je nedostatečné ICT vybavení v rámci kontinuálního růstu množství zakázek. Investiční projekt se týká nákupu specializovaných IS a potřebného hardware, tak aby se společnost stala efektivnější, úspornější a konkurenceschopnější. Předmětem projektu tak bude implementace IS, jejichž prostřednictvím bude možné zefektivnit procesy napříč celou společností. Dílčím cílem je nasazení efektivního vnitropodnikového systému, který sjednotí a integruje neefektivně fungující subsystémy, bez další podpory vývoje a údržby. 

OPPI Reference 6


7. ICT a strategické službyReference ICT a strategické služby

Klient: AVE Soft s.r.o.

Předmět dotace: Inovace a vývoj aplikačního software

Výše dotace: cca. 4,7 mil. Kč

Období: od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2014

Popis: U spoleICT A STRATEGICK0 SLUŽBY - ave soft IIčnosti AVE Soft, specializující se na vývoj a prodej vlastních ICT řešení, dojde v rámci projektu k realizaci inovace stávajících softwarových řešení, konkrétně modulů EVOLIO správa pohledávek, advokátní kancelář, exekutorský úřad. Cílem projektu je tak zvýšení konkurenceschopnosti a kvality vlastních produktů firmy, rozšíření nabídky o nová softwarová řešení a ICT produkty. V souvislosti s rozšiřováním pracovních míst dojde také k nákupu nového hardwarového vybavení, softwarového vybavení a licencí.  Za naši historii jsme realizovali projekty pro desítky zákazníků, výčet několik z nich je uveden níže.

Další klienti v kategorii

OPPI Reference 7


 


OPLZ ReferenceReference - logo EU


EDUCA

Klient: NOVOGEAR, spol. s r.o.

Předmět dotace: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Výše dotace: cca. 2,3 mil. Kč

Období: od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2014

Novogear logo - reference

Popis: Cílem projektu je připravit zaměstnance společnosti na nově vznikající oddělení výzkumu a vývoje, které bude vystavěno v závodě společnosti. Díky osvojení si specifických znalostí moderního strojního parku (v konstrukci, ve výrobě i při kontrole kvality) bude společnost schopna za výhodných podmínek a v krátkých dodacích lhůtách realizovat dodávky celého spektra strojních součástí dle přání klíčových zákazníků. Obsahem projektu je tedy příprava klíčových zaměstnanců, kteří budou mít na starosti práci s vysoce moderním a specifickým strojním vybavením, které je zatím využíváno pouze ve Švýcarsku. V  roce 2014 je v plánu jejich nákup v rámci budouvání VaV centra, včetně paNovogear - referencetřičného SW, proto je nezbytné před jejich pořízením vyškolit zaměstnance. Dojde tak k rozšíření kvalifikace zaměstnanců nově vznikajícího oddělení vývoje, které bude působit v rámci celé die Humbel-Gruppe. Rozšíření znalostí bude probíhat jednak v oblasti software nezbytného pro výkon jejich pracovních povinností, ale také v oblasti strojního vybavení výroby, výrobních postupů a možností při dimenzování, optimalizaci a kontrole strojních prvků. V neposlední řadě se v rámci tohoto projektu počítá s tím, že proškolení zaměstnanci budou v budoucnu ve své odbornosti působit jako interní školitelé pro další zaměstnance.

Pozice, účastnící se školení:
20 klíčových zaměstnanců, 3 zaměstnanci oddělení vývoje, 4 zaměstnanci s potenciálem pro programování měřícího zařízení.

Součástí projektu je:
- interní a externí vzdělávací programy v oblasti specifického vzdělávání o celkové kapacitě - 24 zaměstnanců,
- externí vzdělávací programy v oblasti obecného vzdělávání o celkové kapacitě - 3 zaměstnanci,
- vytvoření týmu interních lektorů.OPLZZ logo


Adaptabilita a konkurenceschopnost

Klient: COPRECI CZ, s.r.o.

Předmět dotace: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Výše dotace: cca. 2,1 mil. Kč

Období: 2013 - 2015

Popis: Projekt je zaměřen na pokračování, zlepšování a rozšiřování systému, který ve společnosti již byl v minulosti zaveden. Systém je takCopreci logo rozšířen o aspekty rovných příležitostí mužů a žen, které doposud v takovém rozsahu společnost nezohledňovala. V projektu je podstatná realizace genderového školení a poradenství, jehož výstupem bude zakomponování adekvátních změn v interních dokumentech, které povedou k hmatatelnému zlepšení této problematiky. Přestože je COPRECI výrobní společností, zaměstnává 70% žen, které jsou rovnoměrně zastoupeny i v top managementu. Jedním z dílčích témat, které je řešeno v projektu, je delegování pravomoci a odpovědnosti. Toto téma je zásadní a jeho úspěšné řešení povede ke zvýšení efektivity operativy a nastavení vhodné strategie.OPLZZ logo


OSTATNÍ

Firemní klientela, která využila poradenství pro dotace EU:

Města a obce, která využila naše služby pro dotace EU:

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION