POPTÁVKA
Poptávka

Reference

Mezi naše významné zákazníky patří především výrobní firmy, IT společnosti, stavební a obchodní společnosti. V rámci realizace Vámi zamýšleného projektu nás neváhejte oslovit o referenci z dané oblasti.
Naši Lidé Spolupracovali Na Přípravě Financování Projektů V Řádu Několika Set Mil. Kč
operační program
EU
1. Potenciál

2. Inovace
3. Rozvoj
4. Nemovitosti
5. Ekoenergie
6. ICT v podnicích
7. ICT a strategické služby
Klient

NOVOGEAR, spol. s.r.o.

Předmět dotace: Vybudování výzkumného a vývojového centra společnosti NOVOGEAR s.r.o. (Skupina HUMBEL).

Výše dotace: cca. 9,9 mil. Kč

Období:  od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014

Popis: Společnost Novogear s.r.o. obdržela v letošním roce dotaci na vybudování výzkumného a vývojového centra v rámci všech závodů skupiny HUMBEL, která je jedním z největších výrobců ozubených kol na světě. Mezi zákazníky společnosti patří Boeing, McLaren, Caterpillar, Stadler a další významné společnosti. Dotace bude použita na nákup technologií a software pro účely zavedení kapacit vlastního výzkumu a vývoje.

novogear_
Více o dotačním programu Potenciál
emp-inovace
KLIENT

EMP s.r.o.

Předmět dotace: Inovace výroby speciálních zalévaných motorů

Výše dotace: cca. 2,0 mil.  Kč

Období: od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014

Popis: Snahou společnost EMP s.r.o., zabývající se výrobou elektročerpadel a elektromotorů s ryze sériovým charakterem, je vyvíjet nové a lepší produkty tak, aby byl udržen krok se světovou špičkou a zároveň zachován odstup od levných výrobků z Itálie a Číny. Inovativním projektem tak je vývoj, výroba a dodávka motorů se zalévaným vinutím, které jsou směřovány hlavně především pro výrobce vodních čerpadel. Předmětem projektu je tedy koupě uceleného souboru nových technologií, které vstoupí do fáze výroby. Například se jedná o razidlo TM90-2, vtahovací stroj, vtahovací hlavu, formu na tlakové lití rotorů, aj. Nově pořízený soubor technologií umožní vyrábět nový inovovaný produkt. Při přechodu na novou výrobu dojde, mimo inovaci výrobního procesu, také k úspoře energií. 

Další klienti v kategorii

 • Shimano Czech Republic s.r.o. - dotace cca 18 mil. Kč
 • MSV Metal a.s.  - dotace cca 5.6 mil. Kč
Více o dotačním programu Inovace
KLIENT

Cyprián s.r.o.

Předmět dotace: Technologický rozvoj firmy

Výše dotace: cca. 10 mil. Kč

Období: od 2. 11. 2010 do 31. 8. 2011

Popis: Hlavním důvodem realizace projektu společností Cyprián s.r.o.,  která se specializuje na strojírenskou výrobu - zejména výrobu dílů ke krbům a kotlovým tělesům, byla trvalá a rostoucí poptávka po výrobcích této firmy ze strany stálých zákazníků a také poptávka po výrobcích s vyšší užitnou vlastností (např. povrchová úprava výrobků). Předmětem realizace projektu  bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Jednalo se např. o svařovací inventor, pásovou pilu na kov, ohraňovací lis, laserový řezací stroj, odsávání, lakovací sestavu pro mokré lakování, aj. Nově pořízené technologické zařízení znamená zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti na trhu, došlo k rozšíření portfolia poskytovaných výrobních služeb a umožňuje vyrábět vlastní výrobky bez dříve nezbytné kooperace s dodavateli.

Další klienti v kategorii

 • ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. - dotace cca 20 mil. Kč
 • Janýšková s.r.o. - dotace cca 1 mil. Kč
 • CASAL KOVO s.r.o. - dotace cca 5 mil. Kč
 • QX Promotion a.s. - dotace cca 4 mil. Kč
 • Výfuky Tyll s.r.o. - dotace 1 mil. Kč
 • Značky Morava - dotace cca 2.8 mil. Kč
 • Další ....
Více o dotačním programu Rozvoj
cyprian sro
nemovitosti
KLIENT

CASAL KOVO s.r.o.

Předmět dotace: Rekonstrukce výrobní haly

Výše dotace: cca. 2,0 mil. Kč

Období: od 24. 9. 2012 do 31. 12. 2014

Popis: Společnost CASAL KOVO, zabývající se kovovýrobou a opravami strojních zařízení, obdržela dotaci na rekonstrukci výrobních prostor a to z důvodu potřeby umístění nové moderní technologie. Dalším záměrem je také přesunutí veškeré výroby do jednoho místa. V rámci projektu dojde ke kompletnímu zateplení haly, výměně oken, položení nové krytiny, provedení nové vrchní vrstvy podlah a provedení opravy stávajících omítek. Výstupem projektu je zlepšené pracovní prostředí, rozšíření výrobních prostor a zároveň snížení nákladů na provoz budovy.

Více o dotačním programu Nemovitosti
KLIENT

BONVER MORAVIA s.r.o.

Předmět dotace: Snížení energetické náročnosti budovy

Výše dotace: cca. 1,3 mil. Kč

Období: od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2014

Popis: Obsahem tohoto projektu jsou stavební úpravy objektu, který je využíván z části jako prodejna s elektromateriálem, administrativním a hygienickým zázemím, a z větší části jako skladovací prostory. V rámci projektu dojde k zateplení stropů v jednotlivých prostorech, dále bude provedena výměna oken a zateplení fasády. Výstupem tak bude zvýšená úspora energie.

Více o dotačním programu Ekoenergie
bonver
KLIENT

Stavona, spol. s r.o.

Předmět dotace: Inovace IS / ICT vybavení ve společnosti Stavona s.r.o.

Výše dotace: cca. 3,4 mil. Kč

Období: od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014

Popis: Společnost Stavona s.r.o. se od počátku vlastní existence specializuje na výrobu oken, dveří, výloh, zimních zahrad, posuvných stěn a rolet a dalšího příslušenství. Mezi zákazníky společnosti patří všichni uživatelé, kteří chtějí nakupovat okna pro své byty, domy, závody, haly a další nemovitosti. Společnost pro tyto klienty zajišťuje nejen výrobu a montáž, ale také návrh technických řešení výplní, zaměřování, technické konzultace - v podstatě instalační fullservis. Důvodem realizace projektu je nedostatečné ICT vybavení v rámci kontinuálního růstu množství zakázek. Investiční projekt se týká nákupu specializovaných IS a potřebného hardware, tak aby se společnost stala efektivnější, úspornější a konkurenceschopnější. Předmětem projektu tak bude implementace IS, jejichž prostřednictvím bude možné zefektivnit procesy napříč celou společností. Dílčím cílem je nasazení efektivního vnitropodnikového systému, který sjednotí a integruje neefektivně fungující subsystémy, bez další podpory vývoje a údržby. 

Více o dotačním programu ICT v podnicích
KLIENT

AVE Soft s.r.o.

Předmět dotace: Inovace a vývoj aplikačního software

Výše dotace: cca. 4,7 mil. Kč

Období: od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2014

Popis: U společnosti AVE Soft, specializující se na vývoj a prodej vlastních ICT řešení, dojde v rámci projektu k realizaci inovace stávajících softwarových řešení, konkrétně modulů EVOLIO správa pohledávek, advokátní kancelář, exekutorský úřad. Cílem projektu je tak zvýšení konkurenceschopnosti a kvality vlastních produktů firmy, rozšíření nabídky o nová softwarová řešení a ICT produkty. V souvislosti s rozšiřováním pracovních míst dojde také k nákupu nového hardwarového vybavení, softwarového vybavení a licencí.  Za naši historii jsme realizovali projekty pro desítky zákazníků, výčet několik z nich je uveden níže.

Další klienti v kategorii

 • Artio s.r.o. - dotace cca 3.2 mil Kč
 • 4 USE s.r.o. - dotace cca 2,4 mil. Kč
 • Binargon s.r.o. - dotace cca 3 mil. Kč
 • Quality Management - dotace cca 4 mil. Kč
 • BlueCity CZ s.r.o. - dotace cca 2.9 mil. Kč
Více o dotačním programu ICT a strategické služby
operacni-p.gif
evropske_strukturalni_fondy_logo1
EDUCA

Adaptabilita a konkurenceschopnost
Ostatní

Klient

NOVOGEAR, spol. s r.o.

Předmět dotace: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Výše dotace: cca. 2,3 mil. Kč

Období: od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2014

Popis: Cílem projektu je připravit zaměstnance společnosti na nově vznikající oddělení výzkumu a vývoje, které bude vystavěno v závodě společnosti. Díky osvojení si specifických znalostí moderního strojního parku (v konstrukci, ve výrobě i při kontrole kvality) bude společnost schopna za výhodných podmínek a v krátkých dodacích lhůtách realizovat dodávky celého spektra strojních součástí dle přání klíčových zákazníků. Obsahem projektu je tedy příprava klíčových zaměstnanců, kteří budou mít na starosti práci s vysoce moderním a specifickým strojním vybavením, které je zatím využíváno pouze ve Švýcarsku. V  roce 2014 je v plánu jejich nákup v rámci budouvání VaV centra, včetně patřičného SW, proto je nezbytné před jejich pořízením vyškolit zaměstnance. Dojde tak k rozšíření kvalifikace zaměstnanců nově vznikajícího oddělení vývoje, které bude působit v rámci celé die Humbel-Gruppe. Rozšíření znalostí bude probíhat jednak v oblasti software nezbytného pro výkon jejich pracovních povinností, ale také v oblasti strojního vybavení výroby, výrobních postupů a možností při dimenzování, optimalizaci a kontrole strojních prvků. V neposlední řadě se v rámci tohoto projektu počítá s tím, že proškolení zaměstnanci budou v budoucnu ve své odbornosti působit jako interní školitelé pro další zaměstnance.

Pozice, účastnící se školení:
20 klíčových zaměstnanců, 3 zaměstnanci oddělení vývoje, 4 zaměstnanci s potenciálem pro programování měřícího zařízení.

Součástí projektu je:
- interní a externí vzdělávací programy v oblasti specifického vzdělávání o celkové kapacitě - 24 zaměstnanců,
- externí vzdělávací programy v oblasti obecného vzdělávání o celkové kapacitě - 3 zaměstnanci,
- vytvoření týmu interních lektorů.

novogear-technology
Více o dotačním programu EDUCA
COPRECI CZ
KLIENT

COPRECI CZ, s.r.o.

Předmět dotace: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Výše dotace: cca. 2,1 mil. Kč

Období: 2013 - 2015

Popis: Projekt je zaměřen na pokračování, zlepšování a rozšiřování systému, který ve společnosti již byl v minulosti zaveden. Systém je tak rozšířen o aspekty rovných příležitostí mužů a žen, které doposud v takovém rozsahu společnost nezohledňovala. V projektu je podstatná realizace genderového školení a poradenství, jehož výstupem bude zakomponování adekvátních změn v interních dokumentech, které povedou k hmatatelnému zlepšení této problematiky. Přestože je COPRECI výrobní společností, zaměstnává 70% žen, které jsou rovnoměrně zastoupeny i v top managementu. Jedním z dílčích témat, které je řešeno v projektu, je delegování pravomoci a odpovědnosti. Toto téma je zásadní a jeho úspěšné řešení povede ke zvýšení efektivity operativy a nastavení vhodné strategie.

OSTATNÍ KLIENTI

Firemní klientela, která využila poradenství pro dotace EU:

 • Shimano Czech Republic s.r.o.
 • Novogear s.r.o.
 • MSV Metal a.s.
 • Recticel Interiors CZ s.r.o.
 • RAI MOST s.r.o.
 • ARAMARK s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o.
 • BAK stavební spol. a.s.
 • COPRECI CZ s.r.o.
 • DŘEVO TRUST a. s.
 • Porexi s.r.o.
 • T-Metal s.r.o.
 • Savo Vojtek s.r.o.
 • KES - kabelové a elektrické systémy s.r.o.
 • BONVER WIN a.s.
 • Značky Morava a.s.
 • ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.
 • Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.
 • KVAZAR akciová společnost
 • Výfuky Tyll s.r.o.
 • Mobiko s.r.o.
 • HV Výtahy s.r.o.
 • Tig Tech s.r.o.
 • DI Industrial s.r.o.
 • K2 stavební Moravia s.r.o.
 • AGRO - EKO s.r.o.
 • VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE, s.r.o.
 • Stant Manufacturing s. r. o.
 • Advanced Design Solution s.r.o.
 • ARTIO s.r.o.
 • K2 Stavební s.r.o.
 • RON Software, spol. s r.o.
 • BINARGON s.r.o.
 • PSBLAS s.r.o.
 • PRODINOX, s.r.o.
 • EXAGE s. r. o.
 • TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ - OSTRAVA, s.r.o.
 • RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o.
 • DYNAMIC FUTURE s. r. o.
 • S. T. I. Czech s. r. o.
 • JANÝŠKOVÁ s.r.o.
 • TVARSTAV REAL s. r. o.
 • a další...

Města a obce, která využila naše služby pro dotace EU:

 • Opava
 • Hostašovice
 • Pstruží
 • a další...
crossmenu