Dotace EU - NEMOVITOSTI

Dotace EU - NEMOVITOSTI

Logo NemovitostiProgram NEMOVITOSTI je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na nemovitosti. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na nemovitosti s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro malé a střední podniky
 • nevratná dotace 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • 35-45% dotace EU ze způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: rekonstrukce Brownfieldu nebo rekonstrukce nemovitosti včetně přístavby až 100% původní plochy, projektová dokumentace a další...

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU

Dotace EU - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Logo Školící střediskaProgram ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na školící střediska. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na školící centra s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace 0.5 - 5 mil. Kč/projekt
 • dotace bude vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 50% způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, projektová dokumentace, školicí pomůcky, technologie a další...

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU

Dotace EU - ÚSPORY ENERGIE

Logo EKOENERGIEProgram je zaměřen na podporu projektů úspory energií ve výrobě a nejen ve výrobních areálech. Dále je zaměřena na zateplování objektů v téměř všech oblastech ekonomických činností.

 • podnikatelské subjekty bez omezení velikosti
 • dotace je poskytovaná standartně ve výši od 500 000 Kč do 250 mil. Kč
 • procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
  • malý podnik - 50%
  • střední podnik - 40%
  • velký podnik - 30%

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU

Dotace EU - PROSPERITA

Logo ProsperitaProgram PROSPERITA je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na prosperitu. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizacinových technologií a konkurenceschopných výrobků s služeb s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • právnické osoby, působící jako provozovatelé vědeckotechnologických parků, center pro transfertechnologií nebo podnikatelských inkůbátorů, agentury pro podporu podnikání a investic, neziskové organizace
 • dota je poskytována ve výši od 5 mil. Kč - 400 mil. Kč
 • způsobilé výdaje: pozemky, budovy, stroje, nákup staveb, novostavby, rekonstrukce /modernizace staveb, projektová dokumentace, sítě a komunikace a další

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU

Dotace EU - Aplikace

Logo ProsperitaProgram Aplikace je určen všem se zájmem realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Cílem programu "Aplikace" je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento program je vyhlášen v rámci implementace Operačního programu OPPIK.

 • Dotace z EU můžete čerpat v rozmezí od 1 milionu Kč a maximálně 100 milionu Kč.
 • Nejčastěji se vypočítává procentuální výše, která tvoří 70% z prokazatelných způsobilých výdajů.
 • Může být použit pro podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMU

 

 
 

2016
01/05

Inovační vouchery Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery. ODKAZ ZDE >>

 

2016
20/04

POVEZ II - často kladené dotazy Zajímá Vás získání dotací na vzdělávání zaměstnanců v rámci POVEZ II? Podívejte se na odpovědi k nejčastěji kladeným dotazům. ODKAZ ZDE >>

 

2016
01/04

POVEZ II je spuštěn. Je ten správný čas podat žádost. Na konci března byla oficiálně spuštěna výzva zaměřená na školení zaměstnanců. Získejte až 85% dotaci na odborné vzdělávání Vašich pracovníků. ODKAZ ZDE>>

 

2016
01/03

Předčasné uzavírání výzev... Nepodceňujte přípravy! Předčasné uzavírání výzev se v minulosti stávalo jen zřídkakdy, nicméně vše nasvědčuje tomu, že v nadcházejícím programovém období to bude běžnou praxí. ODKAZ ZDE>>

 
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION