POPTÁVKA
Poptávka

Dotace EU
APLIKACE

Dotace EU - APLIKACE

Program APLIKACE je určen k financování mezd zaměstnanců, nástrojů, výzkumu a poradenských služeb.

Cílem výzvy jsou činnosti výzkumu a vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz nebo software.

Žadatelem může být malý, střední i velký podnik.

Míra dotace
80 % způsobilých výdajů - malý podnik (do 49 zaměstnanců)
75 % způsobilých výdajů - střední podnik (50 až 249 zaměstnanců)
65 % způsobilých výdajů - velký podnik (od 250 zaměstnanců)

Bližší informace o programu

Dotace EU - ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na školící střediska. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na školící centra s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace 0.5 - 5 mil. Kč/projekt
 • dotace bude vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 50% způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, projektová dokumentace, školicí pomůcky, technologie a další...
Bližší informace o programu

Dotace EU - ÚSPORY ENERGIE

Program je zaměřen na podporu projektů úspory energií ve výrobě a nejen ve výrobních areálech. Dále je zaměřena na zateplování objektů v téměř všech oblastech ekonomických činností.

 • podnikatelské subjekty bez omezení velikosti
 • dotace je poskytovaná standartně ve výši od 500 000 Kč do 250 mil. Kč
 • procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
  • malý podnik - 50%
  • střední podnik - 40%
  • velký podnik - 30%
Bližší informace o programu

Dotace EU - PROSPERITA

Program PROSPERITA je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na prosperitu. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizacinových technologií a konkurenceschopných výrobků s služeb s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • právnické osoby, působící jako provozovatelé vědeckotechnologických parků, center pro transfertechnologií nebo podnikatelských inkůbátorů, agentury pro podporu podnikání a investic, neziskové organizace
 • dota je poskytována ve výši od 5 mil. Kč - 400 mil. Kč
 • způsobilé výdaje: pozemky, budovy, stroje, nákup staveb, novostavby, rekonstrukce /modernizace staveb, projektová dokumentace, sítě a komunikace a další
Bližší informace o programu

Dotace EU - Aplikace

Program Aplikace je určen všem se zájmem realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Cílem programu "Aplikace" je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento program je vyhlášen v rámci implementace Operačního programu OPPIK.

 • Dotace z EU můžete čerpat v rozmezí od 1 milionu Kč a maximálně 100 milionu Kč.
 • Nejčastěji se vypočítává procentuální výše, která tvoří 70% z prokazatelných způsobilých výdajů.
 • Může být použit pro podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Bližší informace o programu
crossmenu