Dotační program Aplikace

Tento dotační program je určen všem se zájmem realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Cílem programu "Aplikace" je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Tento program je vyhlášen v rámci implementace Operačního programu OPPIK.

 

Náš tip: Podnikání a inovace jdou ruku v ruce. Podpořte svůj podnikatelský záměr prostředky z Evropské unie třeba ještě dnes! Přečtěte si, jak na to!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z EU můžete čerpat v rozmezí od 1 milionu Kč a maximálně 100 milionu Kč. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %. Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020. Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%.

Maximální míra podpory závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností a je uvedena v následující tabulce.

kategorie činnosti malý podnik střední podnik velký podnik
průmyslovývýzkum 70% 60% 50%
průmyslovývýzkum v případě účinné spolupráce 80% 75% 65%
experimentální vývoj 45% 35% 25%
experimentální vývoj v případě účinné spolupráce 60% 50% 40%

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Dotace nebo grant může být použit pro podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek a příjemce dotace.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací, atd.


 

 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
15/08

Plánované vyhlášení Výzvy na ICT a sdílené služby Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? V tom případě je pro Vás určen program ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení. Vyhlášení výzvy je naplánováno na listopad 2018. Více informací v odkazu:

 

2018
16/07

Aktuálně vyhlášené výzvy Potenciál a Inovace Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
05/04

ICT a sdílené služby Chcete vytvořit moderní digitální služby, aplikace a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví aj.? V tom případě je pro Vás určená výzva ICT a sdílené služby, jejíž vyhlášení očekáváme v červnu tohoto roku. Výzva bude...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Kluci z BI jsou prostě super..." Jan Tkáč / AVE Soft
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION