Dotační program Školicí střediska

Tento dotační program je primárně určen na výstavbu, rozvoj a rekonstrukci školicích center nebo školicích místností. Tyto školicí prostory bySKOLICI STREDISKA měly sloužit především zaměstnancům konkrétních oborů, kteří by zde měli nabírat nové zkušenosti a znalosti.

Cílem dotačního programuje zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v určitých sektorech.

Zároveň má tato podpora zvýšit zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami, které vyplývají ze zavedení nových technologií, inovací a výrobních procesů. Dotační program je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme žádost o dotaci na podporu rozvoje školicího střediska třeba právě pro vaše zaměstnance! Od úspěchu vás dělí jediný klik!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Minimálně lze čerpat dotaci ve výši půl milionu Kč a maximálně 5 milionu Kč. Přesná částka je odvozena od tzv. Regionální mapy daňově uznatelných nákladů.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O tento druh podpory mohou žádat pouze malé a střední podniky, které působí v následujících oborech:

O finanční podporu nebo grant z programu Školicí střediska mohou dále žádat nejrůznější podnikatelská seskupení, nestátní neziskové organizace, územně samosprávné celky nebo vzdělávací instituce nespadající pod systém formálního vzdělávání.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

SKOLICI STREDISKA 2O dotaci můžete zažádat v souvislosti s pokrytím nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, koupi nebo rekonstrukci nemovitosti, výstavbu objektů nebo zpracování projektové dokumentace.

Finance vám mohou být poskytnuty také na zařízení konkrétního školicího střediska, školní pomůcky nebo různorodé školicí programy a software.

 

Jaké pozice lze podpořit?

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Abyste dosáhli na podporu z EU, musí být daný projekt realizován na území ČR (vyjma hlavního města Prahy). Podnik žádající o dotaci musí prokázat 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.

Jak již bylo výše zmíněno, školicí střediska by měla primárně sloužit ke vzdělávání zaměstnanců firem z konkrétních odvětví (zpracovatelský průmysl, IT technologie, stavebnictví apod.)

Další omezení platí pro výdaje, které chcete prostředky z EU financovat. Ty lze uplatnit nejdříve v den přijatelnosti projektu.

 

Slovník pojmů:

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Formální vzdělávání – takové vzdělání, které probíhá v institucích, jejichž výukový program je přesně zakotven v jednotlivých zákonech. Formální vzdělávání je určeno celé populaci (základní vzdělání) nebo určitým skupinám (SŠ a VŠ vzdělání)

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Garance expertních služeb:

 

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Kluci z BI jsou prostě super..." Jan Tkáč / AVE Soft
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION