Dotační program Technologie

Cílem dotačního programu TECHNOLOGIE je finanční podpora technologického a strojního vybavení malých a středních podniků. Dotace směřuje do nákupu nových technologií, které mají napomoci zvýšení konkurenceschopnosti firem a jejich uplatnění na trhu. Dotace lze získat zejména na nákup strojů, zařízení a moderních technologií, které přispějí k rozvoji daného podniku. Dotační podpora z EU podněcuje rozvoj nejrůznějších druhů odvětví v jednotlivých regionech České republiky.

Také tento dotační program je financován z prostředků OPPIK (Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

Náš tip: Nechte si zpracovat technologický projekt s více, než 95% šancí na úspěch. Jak získat dotaci z programu Technologie se dozvíte zde.

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

ROZVOJ 2Žadatelům o finanční podporu může být poskytnuta nevratná dotace v minimální výši 1 milion Kč a maximální výši 30 milionu Kč. Ve skutečnosti se však často žádá o mnohonásobně vyšší částky dotací.  Podpora pro malé podniky je 45%, pro střední 35%. To je stanoveno v souvislosti s Regionální mapou intenzity podpory.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O tento druh podpory mohou žádat pouze malé a střední podniky, které působí ve zpracovatelském průmyslu a jejich aktivity se v tomto průmyslu také projevují.


Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotace z programu Technologie mohou být žadatelům poskytnuty na pořízení:

Pozor: Zmíněný software musí zajišťovat provoz nebo funkčnost pořízených strojů případně zařízení.

 

Typické projekty:

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Podnik žádající o dotaci musí mít minimálně 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (novou PO možno doložit  předešlou podnikající FO).

Dotace se nevztahuje na technologie, které jsou financovány prostřednictvím leasingu.

 

Slovník pojmů:

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Zpracovatelský průmysl – průmyslové odvětví zabývající se zpracováním surovin ze zemědělství a těžebního průmyslu.

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru (více, než 1 rok) – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek– majetek nehmotné povahy v minimální hodnotě 60 000 Kč. Nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

 

Garance expertních služeb:

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Velmi dobrá komunikace, vlídné zacházení, ověřený společný názor na velmi podivný přístup ÚP KA..." Vaclav Strakos / AGRO-EKO
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION