PDF ke stažení zde >>>

 

Dotační program Potenciál

Dotační program Potenciál je určen podnikům všech velikostí, které plánují realizovat nebo již realizují výzkumné, vývojové a inovační aktivity. POTENCIAL Finanční podporu z fondů EU lze získat na rozšiřování stávajících kapacit středisek, nebo jejich budoucí vývoj. Dotace z programu Potenciál lze čerpat především na pořízení výzkumného zázemí (koupě strojů, software, pronájem budov, mzdy zaměstnanců apod.)Také tento dotační program je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme pro vás výzkumný projekt s vysokým potenciálem, který má více, než 90% naději na úspěch! Chcete vědět, jak na to? klikněte zde!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 milionu Kč a maximálně do výše 75 milionu Kč / 150 milionu Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Program Potenciál je určen všem podnikům bez ohledu na jejich velikost, kterézavádějí vlastní vývojové kapacity nebo jejich zavedení a vývoj plánují do budoucna.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

POTENCIAL 2O dotaci z programu Potenciál můžete žádat v souvislosti s pokrytím nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného (stroje, budovy, pozemky) a nehmotného majetku (vývoj software, patenty + další práva duševního vlastnictví).

Podniky mohou žádat také o finanční podporu, která pokryje nutné neinvestiční výdaje zahrnující například mzdy zaměstnanců pracující na konkrétním výzkumném projektu nebo vývoji, materiál pro výrobu prototypu, případně studie expertů a odborníků.

Finanční prostředky vám mohou být poskytnuty také v souvislosti s cestovným nebo pojistným, které se vztahuje na nezbytnou dobu realizace výzkumného projektu.

 

Jaké aktivity lze podpořit?

 

Typické projekty:

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Chcete-li čerpat finance z dotačního programu Potenciál, pamatujte na to, že plánovaný projekt musí být realizován mimo území hlavního městaPOTENCIAL 3 Prahy.

Další omezení se vztahuje na způsobilé výdaje. Na mysli máme především pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení strojů a příslušenství musí spolu s nehmotným majetkem dosahovat alespoň 50% tzv. způsobilých investičních výdajů. Omezení platí také pro pořízení budov, jejichž cena bude financována prostředky z EU maximálně do výše 40% způsobilých investičních výdajů. U pozemků je tato hranice desetiprocentní. Další z výčtu omezení se vztahuje na minimální výši investice do dlouhodobého majetku, který bude využit pro účely daného projektu. Tato výše činí u malých podniků 4 miliony Kč a u velkých podniků 10 milionů Kč

Žadatel o dotaci z programu Potenciál může předložit maximálně jeden investiční projekt na jeden kraj ČR.

 

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Právo duševního vlastnictví – výsledky procesu lidské tvořivosti, myšlení a zkoumání. Patří zde například autorské právo, patenty, vynálezy, know-how, biotechnologické vynálezy, ochranné známky apod.

 

Garance expertních služeb:

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Velmi dobrá komunikace, vlídné zacházení, ověřený společný názor na velmi podivný přístup ÚP KA..." Vaclav Strakos / AGRO-EKO
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION