OPPI ICT v podnicíchDotační program ICT v podnicích

V rámci dotačního programu ICT v podnicích lze zajistit finance z Evropské unie sloužícíICT V PODNICICH k rozvoji nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (zpravidla software a hardware) v menších a středních podnicích.

Ptáte se, co lze poskytnutou dotací financovat? Nejčastěji se jedná o tzv. ERP systémy (řízení firemních činností v oblasti logistiky, personalistiky, výroby, prodeje nebo financí).

Tyto informační systémy umožní zefektivnit práci vrcholového managementu a to především díky větší samostatnosti, automatizaci jednotlivých procesů, sdílení dat a vzájemné integraci v rámci ostatních složek managementu.  Také tento grant je financován z programu OPPI.

Náš tip: S kvalitně zpracovanou žádostí lze získat dotace pohybující se v řádech několika milionů. Zjistěte jak na to!

Garance expertních služeb:

Dotační program ICT v podnicích ve zkratce:

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Jak již bylo výše zmíněno, o dotaci mohou žádat menší a střední podniky nebo společnosti, jejichž ekonomická činnost směřuje do zpracovatelského nebo IT průmyslu. Jediným omezením je fakt, že sídlo společnosti nebo trvalé bydliště žadatele o dotaci musí být na území ČR.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

ICT V PODNICICH 2Dotace může být poskytnuta zejména na hmotný majetek (hardware, sítě, nejrůznější stroje a zařízení), který je součástí IS nebo ICT technologií. Nutno zmínit, že takový majetek nesmí v účetní terminologii spadat pod software ani hardware. 

Dále lze žádat o dotaci k financování nehmotného majetku (software, patenty, licence, know-how apod.). Firmy mohou dotací z EU financovat také nejrůznější služby expertů, studie, poradenské služby, přístupy do databází, náklady spojené s tvorbou webových stránek, publicitou daného ICT projektu, ale samozřejmě také náklady vztahující se na pronájem služeb nebo majetku.

V případě outsourcingu lze zajistit financování neinvestičních nákladů (dle pravidla de minimis).

 V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z Evropské unie lze čerpat ve výši od 0,35 milionů Kč, až po mnohonásobně vyšší částky. Procentuální výše podpory tvoří 40 – 60 % daňově uznatelných nákladů. Intenzita veřejné podpory je interpretována v následující tabulce:

ICT V PODNICICH 3

I zde existují jistá specifika a omezení…

Evropská dotace může být poskytnuta pouze společnostem, které mají alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období. Projekt musí být zároveň realizován na území České republiky, vyjma hlavního města Prahy.

Jaké aktivity lze podpořit?

 Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Malé podniky – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPI – Operační program Podnikání a inovace

Outsourcing – forma spolupráce spočívající ve smluvním převzetí a zajištění plnění daných úkolů a činností klienta specializovaným dodavatelem výkonů a služeb

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 Eur).

Sídlo firmy, společnosti – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, na které podnikatel vykonává řízení firmy. Takové sídlo dále slouží pro styk se státní správou a doručování korespondence

Střední podniky – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
15/08

Plánované vyhlášení Výzvy na ICT a sdílené služby Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? V tom případě je pro Vás určen program ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení. Vyhlášení výzvy je naplánováno na listopad 2018. Více informací v odkazu:

 

2018
16/07

Aktuálně vyhlášené výzvy Potenciál a Inovace Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
05/04

ICT a sdílené služby Chcete vytvořit moderní digitální služby, aplikace a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví aj.? V tom případě je pro Vás určená výzva ICT a sdílené služby, jejíž vyhlášení očekáváme v červnu tohoto roku. Výzva bude...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION