Dotační program ICT a sdílené služby

Tento dotační program je určen všem se zájmem o ICT technologie a rozvoj informační a znalostní společnosti. Evropská unie poskytuje zajímavé granty na vývoj software produktů i na mzdy zaměstnanců pracujících v ICT společnostech, kteří se vývojem a podporou nových ICT produktů a služeb primárně zabývají.ICT A STRATEGICKE SLUŽBY

Dotace lze získat zejména na „Tvorbu nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace“, dále pak na „Zřizování a provoz center sdílených služeb“ a také na „Budování a modernizaci datových center“ (grant financován z OPPIK).

Náš tip: Podnikání a inovace jdou ruku v ruce. Podpořte svůj podnikatelský záměr prostředky z Evropské unie třeba ještě dnes! Přečtěte si, jak na to!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z EU můžete čerpat v rozmezí od 1 milionu Kč, až po mnohonásobně vyšší finanční částky. Nejčastěji se vypočítává procentuální výše, která tvoří 25 – 45 % z prokazatelných způsobilých výdajů. Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O dotaci v oblasti ICT a strategických služeb mohou žádat malé, střední i velké firmy. Jedinými podmínkami týkající se žádosti o finanční podporu je minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a také fakt, že příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

ICT A STRATEGICKE SLUŽBY 2Dotace nebo grant může být použit pro financování nákupu dlouhodobého hmotného (pozemky, výstavba a rekonstrukce staveb) nebo nehmotného majetku (software, know-how, licence, patenty).

Dále lze žádat o dotaci sloužící k pokrytí hrubých mezd zaměstnanců a odvodů zaměstnavatele za pracovníky, kteří působí přímo na daném IT projektu.

Malé a střední firmy mohou navíc žádat o dotaci, která pokryje nájem pozemků a budov, případně poradenské služby expertů a odborníků. Také přístupy do nejrůznějších databází mohou být zafinancovány z prostředků EU.

 

Jaké pozice lze podpořit?

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Dotace může být poskytnuta společnosti, která má alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období. Jedná-li se o dceřinou společnost, může být tato skutečnost aplikována na mateřskou firmu dané společnosti. Společnost, která žádá grant, je také vázána vytvořením nových pracovních míst. U firem podnikajících v oblasti „Tvorby nových IS/ICT řešení“ je toto navýšení o 2, 3 a 4 pracovní pozice (malý, střední a velký podnik). Firmy podnikající v oblasti „Centrum sdílených služeb“ musí vytvořit 10, 20 a 40 nových pracovních míst (malý, střední, velký podnik).


Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Dceřiná společnost – společnost ovládaná jinou obchodní společností (část obchodního podílu je v držení tzv. mateřské společnosti)

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know -how, autorská práva apod.

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Mateřská společnost – společnost ovládající jinou obchodní společnost (drží zde jakýkoli obchodní podíl)

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Outsourcing služeb – forma spolupráce spočívající ve smluvním převzetí a zajištění plnění daných úkolů a činností klienta specializovaným dodavatelem výkonů a služeb

Sídlo firmy, společnosti – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, na které podnikatel vykonává řízení firmy. Takové sídlo dále slouží pro styk se státní správou a doručování korespondence

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

 

Garance expertních služeb:

 

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION