Dotační program - Úspory energie

Přírodní zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné a právě proto se EU snaží o podporu firem a institucí, kterým není životní prostředí lhostejné.DOTACNI PROGRAM EKOENERGIE

Dotační program EKO energie je primárně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a na maximální využití obnovitelných zdrojů energie.

Dotace lze získat zejména na zateplení výrobních hal nebo jiných podnikatelských nemovitostí, výrobu briket a pelet, rekonstrukce vodních a větrných elektráren a další činnosti přispívající k ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti výroby.

Dotační program EKO energie je financován z prostředků OPPIK.

Náš tip: Zpracujeme pro vás projekt na zateplení podnikatelské nemovitosti s více, než 90% šancí na úspěch! Pro více informací klikněte zde.


V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z programu EKO energie můžete čerpat od půl milionu až po 250 milionu Kč. Přesná částka je závislá na druhu projektu.

Maximální míra podpory pro:

Maximální míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek):

Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020.


Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Žádat o dotaci z programu EKO energie mohou jak malé, střední, tak i velké firmy. Omezení je pouze v podporovaných aktivitách, které je možno prostředky z EU financovat.

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu pro aktivity směřující k úspoře energie (zateplení nemovitostí, výrobních hal apod.) nebo v případě, že chtějí využívat obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Velké podniky mohou požadovat finanční podporu pouze pro energeticky úsporné aktivity, mezi které patří například výše uvedené zateplení nemovitostí a výrobních hal.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

DOTACNI PROGRAM EKOENERGIE 2Dotace z programu EKO energie může být poskytnuta na nákup a úpravu pozemků nebo staveb, rekonstrukci nebo modernizaci nemovitosti, výstavbu nemovitosti, případně na aktivity související s vytvořením projektové dokumentace a inženýrské činnosti ve výstavbě.

Dále lze žádat finanční prostředky v souvislosti s pořízením strojů, zařízení, software a hardware vztahující se ke konkrétnímu nízkoenergetickému projektu.

Nový projekt samozřejmě potřebuje určitou publicitu, finanční prostředky z dotačního programu EKO energie vám proto mohou být poskytnuty také v této souvislosti.

 

DOTACNI PROGRAM EKOENERGIE 3

Jaké aktivity lze podpořit?

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

 

Projekt, v rámci kterého chcete požádat o dotaci, musí být realizován na území České republiky vyjma hlavního města Prahy. Dále je nutno aby měl podnik 2 po sobě uzavřená zdaňovací období. Žadatel o dotaci musí prokázat vlastnická práva k dané nemovitosti nebo pozemku, který má být předmětem projektu.

 

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

 

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Spolupráce s panem Mrštíkem je na profesionální úrovni, bez připomínek. Děkuji!" Jauernik Marián / NOVOGEAR
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION