Dotační program Inovace

Ukončili jste vývoj a nyní chcete zavést výrobu inovovaného produktu, technologie či služby, která na našem trhu zkrátka chybí?INOVACE

Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, je dotační program Inovace určen právě vám!

Dotace z EU lze získat především na nákup nejrůznějších technologií a strojů nebo vývoj software, který má sloužit k inovaci stávajícího produktu nebo služby.

Kromě inovací produktů a procesů lze financemi z EU podpořit také organizační a marketingové inovace.  Také tento dotační grant je financován z OPPIK.

Náš tip: Připravíme pro vás žádost o dotaci z programu Inovace, která má více, než 90% šanci na kladné vyřízení. Zjistěte jak na to!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 milionu Kč a maximálně do výše 100 milionu Kč / 200 milionu Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. Procentuální výše podpory se řídí tzv. regionální mapou, která je platná pro roky 2014 - 2020.

Výše poskytnuté dotace nejčastěji dosahuje 25 – 45% z prokázaných způsobilých výdajů, které se liší dle jednotlivých krajů.


Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O dotace z programu Inovace mohou žádat:

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

INOVACE 2Dotací můžete pokrýt koupi dlouhodobého hmotného (nákup nemovitostí, technologií, hardware) a nehmotného majetku (software, licence, know-how a další práva duševního vlastnictví).

Malé a střední podniky mohou navíc žádat o poskytnutí finanční podpory sloužící k pokrytí provozních nákladů spojených s vývojem nové technologie nebo procesu (mzdy zaměstnanců, služby poradců a expertů, pojistné apod.).

A v neposlední řadě lze financemi z programu Inovace pokrýt náklady spojené s tzv. povinnou publicitou, která je s danou inovací nebo vývojem nového produktu spojená.

 

Jaké aktivity lze podpořit?INOVACE 3

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Inovační projekt, který plánujete podpořit, musí být realizován na území ČR vyjma hlavního města Prahy.

Firma, která žádá o dotaci z EU, musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období. Tato podmínka samozřejmě může být doložená na mateřskou společnost.

Zmínit musíme také fakt, že ne všechny inovace lze tímto programem podpořit. Například projekty bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu nebo projekty prosté obměny výrobního zařízení nelze z programu Inovace financovat.

Dotaci navíc nelze poskytnout na samotný výzkum, či vývoj (ten již musí být v okamžiku podání žádosti o dotaci ukončen).

Tento problém lze vyřešit buď nákupem inovačního software, nebo žádostí o grant z programu Rozvoj.

 

Reference:

Klient: EMP s.r.o. 
EMP - INOVACE

Předmět dotace: Inovace výroby speciálních zalévaných motorů

Výše dotace: cca. 2,0 mil.  Kč

Období: od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014

Popis: Snahou společnost EMP s.r.o., zabývající se výrobou elektročerpadel a elektromotorů s ryze sériovým charakterem, je vyvíjet nové a lepší produkty tak, aby byl udržen krok se světovou špičkou a zároveň zachován odstup od levných výrobků z Itálie a Číny. Inovativním projektem tak je vývoj, výroba a dodávka motorů se zalévaným vinutím, které jsou směřovány hlavně především pro výrobce vodních čerpadel. Předmětem projektu je tedy koupě uceleného souboru nových technologií, které vstoupí do fáze výroby. Například se jedná o razidlo TM90-2, vtahovací stroj, vtahovací hlavu, formu na tlakové lití rotorů, aj. Nově pořízený soubor technologií umožní vyrábět nový inovovaný produkt. Při přechodu na novou výrobu dojde, mimo inovaci výrobního procesu, také k úspoře energií. 

Další klienti v kategorii

 

 

Slovník pojmů:

Daňově uznatelný náklad – takový náklad, který lze uznat jako náklad na zajištění a udržení zdanitelných příjmů podniku

Dceřiná společnost – společnost ovládaná jinou obchodní společností (část obchodního podílu je v držení tzv. mateřské společnosti)

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – majetek nehmotného charakteru - nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Mateřská společnost – společnost ovládající jinou obchodní společnost (drží zde jakýkoli obchodní podíl)

Obchodní rejstřík – veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány všechny zákonem stanovené údaje o podnikatelských subjektech. Obchodní rejstřík vede místně příslušný krajský soud

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Velké firmy – firmy nad 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

 

Garance expertních služeb:


 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Velmi dobrá komunikace, vlídné zacházení, ověřený společný názor na velmi podivný přístup ÚP KA..." Vaclav Strakos / AGRO-EKO
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION