POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Technologie

Cílem dotačního programu Technologií je finanční podpora technologického a strojního vybavení malých a středních podniků. Dotace směřuje do nákupu nových technologií, které mají napomoci zvýšení konkurenceschopnosti firem a jejich uplatnění na trhu. Dotace lze získat zejména na nákup strojů, zařízení a moderních technologií, které přispějí k rozvoji daného podniku. Dotační podpora z EU podněcuje rozvoj nejrůznějších druhů odvětví v jednotlivých regionech České republiky.

Také tento dotační program je financován z prostředků OPPIK (Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • Pro podniky do 250 zaměstnanců ve vybraných regionech

Varianta A: podnik s minimálně dvouletou historií

 • dotace EU minimálně 1 000 000 Kč / projekt a maximální výše bude omezena výzvou (očekává se na konci roku 2016)
 • 35 - 45 % dotace EU ze způsobilých výdajů

Varianta B: začínající podnik

 • nevratná dotace EU 100 000 až 225 000 Kč/projekt
 • 45 % dotace EU ze způsobilých výdajů
 • pro podniky do maximálně 3 let stáří
 • očekává se vyhlášení v srpnu 2016

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O tento druh podpory mohou žádat pouze malé a střední podniky, které působí ve zpracovatelském průmyslu (případně dalších odvětvích dle podmínek výzvy) a jejich aktivity se v tomto sektoru také projevují.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Dotace z programu Technologie mohou být žadatelům poskytnuty na pořízení:

 • dlouhodobého hmotného - nákup strojů, zařízení, technologií, HW (který nebyl předmětem odpisu) včetně nezbytného software zajišťující jejich funkčnost
 • nehmotného majetku - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Pozor: Zmíněné patentové licence nebo software musí zajišťovat provoz nebo funkčnost nezbytné pro řádný provoz strojů a zařízení.

Typické projekty:

 • Nákup frézovacího stroje,
 • Nákup soustruhovacího stroje,
 • Nákup svářecí technologie,
 • Nákup vybavení pro galvanovnu,
 • Nákup plazmové technologie,
 • Nákup lakovacího boxu, včetně příslušenství,
 • Nákup robotického ramena,
 • Nákup měřících zařízení.

A nově i stavební stroje:

 • Pásové rypadlo,
 • Drtička,
 • Třídička

I zde existují jistá specifika a omezení…

Podnik žádající o dotaci musí mít minimálně 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (novou PO možno doložit  předešlou podnikající FO).

Dotace se nevztahuje na technologie, které jsou financovány prostřednictvím leasingu.

Reference:

Klient: Cyprián s.r.o.

Předmět dotace: Technologický rozvoj firmy

Výše dotace: cca. 10 mil. Kč

Období: od 2. 11. 2010 do 31. 8. 2011

Popis: Hlavním důvodem realizace projektu společností Cyprián s.r.o.,  která se specializuje na strojírenskou výrobu - zejména výrobu dílů ke krbům a kotlovým tělesům, byla trvalá a rostoucí poptávka po výrobcích této firmy ze strany stálých zákazníků a také poptávka po výrobcích s vyšší užitnou vlastností (např. povrchová úprava výrobků). Předmětem realizace projektu  bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Jednalo se např. o svařovací inventor, pásovou pilu na kov, ohraňovací lis, laserový řezací stroj, odsávání, lakovací sestavu pro mokré lakování, aj. Nově pořízené technologické zařízení znamená zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti na trhu, došlo k rozšíření portfolia poskytovaných výrobních služeb a umožňuje vyrábět vlastní výrobky bez dříve nezbytné kooperace s dodavateli.

Další klienti v kategorii

 • ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. - dotace cca 20 mil. Kč
 • Janýšková s.r.o. - dotace cca 1 mil. Kč
 • CASAL KOVO s.r.o. - dotace cca 5 mil. Kč
 • QX Promotion a.s. - dotace cca 4 mil. Kč
 • Výfuky Tyll s.r.o. - dotace 1 mil. Kč
 • Značky Morava - dotace cca 2.8 mil. Kč
 • Další ....

Detailnější rozbor je uveden v tomto odkazu - Případové studie.

Slovník pojmů:

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Zpracovatelský průmysl – průmyslové odvětví zabývající se zpracováním surovin ze zemědělství a těžebního průmyslu.

Dlouhodobý hmotný majetek – aktiva podniku dlouhodobějšího charakteru (více, než 1 rok) – nejčastěji se jedná o pozemky, stavby, nebytové prostory apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek– majetek nehmotné povahy v minimální hodnotě 60 000 Kč. Nejčastěji se jedná o software, licence, patenty, know-how, autorská práva apod.

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace,
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace,
 • 100% administrativní správnost,
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace,
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu