POPTÁVKA
Poptávka

Dotace EU
VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ

DOTACE EU - CELOPODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

 • pro podniky všech velikostí
 • dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů
 • podává se jeden komplexní projekt, který je možné realizovat po dobu následujících 2 - 3 let
 • podporu lze získat na: další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, soft skills a odborných dovedností
Bližší informace o programu

MULTIOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (POVEZ II)

Tento projekt je zaměřen na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení a udržení kvalifikace. 

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace EU ve výši 85 %
 • způsobilé výdaje: náklady na školení a náhrada mezd účatníků školení
Bližší informace o programu

DOTACE EU - PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Program NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je zaměřen na zvyšování a rozšíření odborného vzdělávání stávajících a nově přijatých zaměstnanců. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na prohloubení dalšího vzdělávání.

 • určeno pro podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí
 • výše finanční podpory může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů projektu
Bližší informace o programu

DOTACE EU - EDUCA (JIŽ PROBĚHLO)

Program EDUCA je financován z programu Podnikání a inovace - OP LZZ. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na odborné školení. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na odborné školení s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace EU ve výši 1 - 8 mil. Kč/projekt
 • 100% dotace ze způsobilých výdajů v režimu de-minimis
 • způsobilé výdaje: náklady na vzdělávání, náhrada mezd účatníků školení, nákup školících pomůcek a vybavení, a další...
Bližší informace o programu
crossmenu