POPTÁVKA
Poptávka

Dotace EU
OSTATNÍ

Dotace EU
OSTATNÍ

Dotace EU - MARKETING

Program MARKETING je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na marketing. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na zahraniční výstavy a marketing s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

  • pro firmy do 250 zaměstnanců
  • nevratná dotace 50 %, ve výši min. 0.3 mil. na 1 projekt
  • způsobilé výdaje: náklady na provoz stánku, včetně grafického návrhu, pronájem plochy, web, propagační materiály a další
Bližší informace o programu

Dotace EU - PORADENSTVÍ

Program PORADENSTVÍ je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na poradenství. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu odborné poradenství s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

  • pro firmy do 250 zaměstnanců
  • nevrtná dotace 50 % ve výši 0.1 mil. Kč – 0.5 mil. Kč
  • způsobilé výdaje: poradenství na inovace produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingové inovace
Bližší informace o programu

DOTACE EU - SPOLUPRÁCE

Program SPOLUPRÁCE je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na spolupráce. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na založení klastrového seskupení a spolupráce s ostatními firmami v odvětví.  

  • příjemcem podpory může být pouze klastr
  • podpora je poskytována ve výši specifikované ve Výzvě
  • způsobilé výdaje: nákup pozemků a úpravy pozemků, nákup strojů a zařízení pro účel výzkumu a vývoje, hardware a sítě, služby poradců, expertů a studie
Bližší informace o programu
crossmenu