POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Poradenství

Dobrá rada je mnohdy k nezaplacení. Tímto pravidlem se však (bohužel) řídí řada expertů a poradců z nejrůznějších oblastí. Zvláště pro malé nebo střední firmy může taková konzultace nebo expertní studie, směřující k inovaci produktu nebo technologie firmy, představovat poměrně vysoký náklad.

Dotační program Poradenství proto těmto subjektům umožňuje čerpat dotace na služby poradců a expertů vedoucí ke zkvalitnění jejich podnikatelské činnosti.

Tato poradenská činnost by měla primárně vést k navržení nové podnikové inovace a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Dotační program Poradenství je financován z prostředků OPPI.

Náš tip: Chcete mít jistotu, že vaše žádost o dotaci z programu Poradenství bude schválena? Poradíme vám, jak na to!

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotaci na poradenské služby a další související činnosti lze čerpat v rozmezí od 50, do 100% výdajů konkrétního projektu. Minimální výše finanční podpory činí 0,1 milion Kč.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Finanční grant nebo dotaci z programu Poradenství mohou žádat malé a střední podniky, které mají sídlo společnosti mimo naše hlavní město Praha.

Na co vám může být dotace poskytnuta?

Jak již bylo výše zmíněno, tímto dotačním programem lze financovat především činnost nejrůznějších poradců a expertů, která pro daný podnik nepředstavuje pravidelný výdaj.

Financovat lze poradenství zejména v těchto oblastech:

  • Inovace produktu (zahrnují inovace výrobků a služeb)
  • Organizační inovace (zahrnují inovace metod výroby a zpracování, logistiky a distribucevýrobků a služeb)
  • Marketingové inovace (zahrnují změnu designu výrobků nebo služeb, změny metod prodeje apod.)

Dále lze prostředky z EU použít k nákupu specializovaného software, patentů a licencí. Financovat však lze také náklady na vzdělávání a školení zaměstnanců.

I zde existují jistá specifika a omezení…

Projekt, který má být financován z prostředků EU musí být realizován na území ČR (vyjma hlavního města Prahy).

Slovník pojmů:

Malé podniky – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Sídlo firmy, společnosti – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, na které podnikatel vykonává řízení firmy. Takové sídlo dále slouží pro styk se státní správou a doručování korespondence

Střední podniky – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Garance expertních služeb:

  • Posouzení šance na získání dotace
  • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
  • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
  • 100% administrativní správnost
  • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
  • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace
crossmenu