POPTÁVKA
Poptávka

TECHNOLOGIE, STROJE

Dotace EU - TECHNOLOGIE

Program TECHNOLOGIE je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na nákup nových strojů a technologií. Zajistíme Vám přípravu úspěšného rozvojového projektu s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

Pro podniky do 250 zaměstnanců ve vybraných regionech

Varianta A: podnik s minimálně dvouletou historií

 • nevratná dotace EU minimálně 500 000 Kč/projekt a maximální výše bude omezena výzvou
 • 35 - 45 % dotace EU ze způsobilých výdajů

Varianta B: začínající podnik

 • nevratná dotace EU 100 000 až 225 000 Kč/projekt
 • 45 % dotace EU ze způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: 
  • dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW (který nebyl předmětem odpisu) včetně nezbytného software zajišťující jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.
Bližší informace o programu

Dotace EU - INOVACE

Program INOVACE je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na inovace a inovační projekty. Zajistíme Vám přípravu úspěšného inovačního projektu s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace 1 - 100 mil. Kč/projekt
 • 25-35-45% dotace EU ze způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: pořízení nových strojů, software a technologií, mzdy pracovníků projektu, výdaje na stavební úpravy
Bližší informace o programu

Dotace EU - POTENCIÁL

Program POTENCIÁL je financován z programu Podnikání a inovace - OPPIK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na výzkum a vývoj. Zajistíme Vám přípravu úspěšného výzkumného projektu s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro všechny podniky
 • nevratná dotace je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměsnanosti
 • 50% dotace EU ze způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: pořízení nových technologií, nemovitostí, mezd se zaměřením na výzkum a vývoj
Bližší informace o programu

crossmenu