POPTÁVKA
Poptávka

VÝZKUM A VÝVOJ

Výzva APLIKACE, POTENCIÁL

Program APLIKACE je financován z programu OPTAK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na výzkum a vývoj. Zajistíme Vám přípravu úspěšného výzkumného projektu s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

DOTACE EU - APLIKACE

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace 1 - 100 mil. Kč/projekt
 • maximální míra podpory 70% za celý projekt, minimální investice pro podikatelské subjekty 50%
 • rozdíl oproti programu POTENCIÁL (viz . níže) spočívá v tom, že žadatel nenakupuje dlouhodobý majetek a dotaci dostává převážně na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • způsobilé výdaje: osobní nákladynáklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
Bližší informace o programu

Dotace EU - POTENCIÁL

Program POTENCIÁL je financován z programu OPTAK. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na výzkum a vývoj. Zajistíme Vám přípravu úspěšného výzkumného projektu s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace 1 - 25 mil. Kč/projekt (ve vybraných regionech 50 mil. kč)
 • Minimální investice pro MSP činí 3 mil. Kč, pro velké společnosti 6 mil. Kč
 • 50% dotace EU ze způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje: pořízení nových technologií, nemovitostí, mezd se zaměřením na výzkum a vývoj
Bližší informace o programu

Dotace EU - EDUCA

Program EDUCA je financován z programu Podnikání a inovace - OP LZZ. Zabezpečíme Vám schválení dotace, grantu či projektu EU na odborné školení. Zajistíme Vám přípravu úspěšného projektu na odborné školení s dotací, která zahrnuje vyřízení žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, výběrové řízení a vyúčtování projektu.

 • pro podniky všech velikostí
 • nevratná dotace EU ve výši 0,5-8 mil. Kč/projekt
 • 100% dotace ze způsobilých výdajů v režimu de-minimis
 • způsobilé výdaje: odborné školení, náhrada mezd, nákup školících pomůcek a vybavení, mzdy pro řízení projektu
Bližší informace o programu
crossmenu