POPTÁVKA
Poptávka

22 února, 2014

Vyhlášení projektu INOVACE

Vyhlášení projektu INOVACE. Dne 8.3.2013 - 22.3.2013 bude zahájen příjem registračních žádostí na nákup technologií, software, patentů a licencí. Výše alokace 2.4 mld. Kč. Žádat mohou malé, střední a velké podniky. Vyhodnocování žádostí je kontinuální. Program INOVACE podporuje zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh, ať už se jedná o výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií. Podporovány jsou inovace produktu (zvýšení užitné hodnoty produktu) nebo procesu (zvýšení efektivity výrobního procesu). Žádat mohou podnikatelé bez ohledu na velikost podniku, firmy působící zejména ve zpracovatelském průmyslu. Forma a výše podpory dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč. Procentuální výše 30 - 50 % uznatelných nákladů. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (technologie, hardware, investice do nemovitostí atd.) dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know-how) provozní náklady (mzdy a pojistné zaměstnanců- jen pro malé a střední podniky) povinná publicita Specifika a omezení: Alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (může být doloženo za mateřskou společnost) projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Praha nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu (lze řešit nákupem inovačního software) nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení ( určeno pro program rozvoj)

crossmenu