POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie Výfuky Tyll

Multioborové vzdělávání 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

Výfuky Tyll s.r.o. 

Rok realizace: 2013 - 2015

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost VÝFUKY TYLL s.r.o. byla založena v roce 1992 se sídlem v Kolíně. Již od svých počátků se zabývá výrobou výfuků a jejich příslušenství. Stěžejní postavení v odbytu a ve výrobě zaujímají výfukové systémy na vozy Škoda, dále některé typy zahraničních vozů, sportovní výfuky pro export do EU, speciální výfuky na průmyslové stroje a části výfukových systémů pro prvovýrobu. Společnost aktuálně zaměstnává přibližně 63 pracovníků a její tržby přesáhly 49,7 mil. Kč v roce 2014.

Základním cílem politiky integrovaného systému je dosáhnout vysoké kvalifikace svých zaměstnanců. Z tohoto důvodu se v roce 2013 ve spolupráci s poradenskou společností BUSINESS INNOVATION s.r.o. začala úspěšně realizovat jednotlivá školení vedené pod projekty s názvem „Vzdělávejte se pro růst v STK II“ a následně „POVEZ“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nárůst kvalifikace zaměstnanců se promítla ve všech úrovních organizace a zajistila tak nejvyšší možnou komplexnost kvality výroby, což v konečném důsledku zvýšilo konkurenceschopnost společnosti. V rámci projektu byla společnosti poskytnuta dotace až ve výši 2,3 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu byla implementace systému řízení výroby v PRIMER SYSTÉM a rozšíření znalostí pracovníků v programech SolidWorks a SURFCAM. Pro zavedení nových metod v oblasti výroby proběhlo školení „Moderní nástroje výroby“, které přispělo ke zvýšení produktivity společnosti a značné úspoře vstupních materiálů. V rámci projektu byl realizován také kurz efektivního řízení firmy a výuka anglického jazyka.  Zvýšením kvalifikace pracovníků došlo k růstu konkurenceschopnosti společnosti s možností proniknout na globální trhy. 

Společnost BUSINESS INNOVATION s.r.o. zajistila komplexní služby týkající se:

  • přípravy (podání žádosti včetně potřebných příloh)
  • realizace (příprava dokumentů potřebných k podpisu dohody s ÚP, podkladů pro samotné školení např. evidence docházky, evidence výuky atd.)
  • vyúčtování vzdělávací aktivity (doložení závěrečného protokolu, prokazatelných výdajů na vzdělávací aktivitu, mezd, osvědčení získaných znalostí atd.)

Stáhnout případovou studii

crossmenu