POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie SAVO - klempířské potřeby

Pořízení speciálního transferového stroje na výrobu okapových svodů a návazných strojů společnosti SAVO – klempířské potřeby, s r.o.

Příjemce dotace:         SAVO – klempířské potřeby, s.r.o.
Dotační titul:               OP PI (OP Program a inovace)
Program podpory:       Rozvoj
Místo realizace:           Ostrava – Koblov
Rok realizace:              2014 – 2015
Výše dotace:               11 mil. Kč

Případová studie

Společnost SAVO – klempířské potřeby, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako výrobní závod se specializací na klempířské prvky. Postupem času se začala specializovat na velkovýrobu svodových kolen pro evropské odběratele. Tato činnost je vykonávána do současnosti. Firma se zabývá výrobou svodových kolen, předností je úzká produktová specializace. Dlouholeté zkušenosti s výrobou jsou garancí vysoké kvality výrobků, které jsou s úspěchem dodávány obchodním partnerům v České republice i v ostatních zemích EU. Firma exportuje téměř 70 % veškeré produkce vyrobených svodových kolen k odběratelům do zahraničí, převážně na Slovensko a do Německa.

Společně s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2014 realizován projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Předmětem projektu bylo pořízení speciálního transferového stroje na výrobu svodových kolen. Díky tomuto stroji se společnost udrží na špici všech dodavatelů po dlouhodobé odběratele. Právě efektivní řízení, nízký počet zaměstnanců ve společnosti a investice do této nejmodernější technologie, umožnily dosahování nižších výrobních nákladů, snížení ceny produkce o 15 % a tím razantní vzrůst odběrů.

Tato výrobní technologie si vyžaduje investici do třech strojů:

 • Speciální transferový stroj pro finální úpravu /ořezání, hrdlování, značení a balení/,
 • CNC ohýbačka trubek (speciální verze s 5 osami),
 • Stroj na tváření konců trubek pro technologické rozšíření trubky před ohýbáním.

Ve spolupráci se společností BUSINESS INNOVATION s.r.o., její odborné a důsledné přípravě podnikatelského záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost SAVO – klempířské potřeby, s.r.o. tak získala dotaci ve výši přesahující 11 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Analýza společnosti z hlediska vhodnosti projektu.
 • Finanční rating.
 • Úvodní nastavení projektu (předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).
 • Poradenství.

Realizační fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu.
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti.

Následná administrace projektu

 • Vyúčtování projektu (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.
crossmenu