POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie Ron Software

Multioborové vzdělávání 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

RON Software, spol. s.r.o. 

Rok realizace: 2013 - 2015

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost RON Software, spol. s.r.o. byla založena v roce 1992 se sídlem v Karviné. Specializuje se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Má zastoupení v několika pobočkách v rámci České i Slovenské republiky. Společnost aktuálně zaměstnává 20 stálých pracovníků a několik externích spolupracovníků, kteří pomáhají pružně reagovat na potřeby klientů. Tržby společnosti přesáhly 27 mil. Kč v roce 2014. 

Hlavním podnětem pro realizaci projektu v rámci multioborového vzdělávání zaměstnanců byla potřeba rozšířit znalosti v oblasti informačních technologií. Ve spolupráci s poradenskou firmou BUSINESS INOVATION s.r.o. byla odevzdána precizně vypracovaná žádost o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity, která byla úspěšně schválena. Výstupem celého projektu zaměřeného na vzdělávání v IT gramotnosti nebyl pouze progresivní růst konkurenceschopnosti v nemalém konkurenčním prostředí IT služeb a produktů, ale také rozvoj samotných zaměstnanců. Společnost průběžně získala dotaci až ve výši 1 mil. Kč.

Bylo uskutečněno několik kurzů pro pracovníky společnosti, které prohloubily a rozšířily jejich znalosti v oblasti IT. Mezi neúspěšnější projekty, které se zrealizovaly, patří několik druhů školení SQL a Windows Serverů, jež vybavilo zaměstnance dovednostmi pro pokročilou správu služeb a databází. Poskytlo jim zkušenosti potřebné k pokročilé konfiguraci, údržbě systémů a dalších nezbytných procesů. Dále můžeme uvést školení v oblasti Adobe s jednotlivými obory Photoshop, Illustrator,

InDesign atd. Pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti proběhlo také školení pracovníků marketingové propagace. 

Společnost BUSINESS INNOVATION s.r.o. zajistila komplexní služby týkající se:

  • přípravy (podání žádosti včetně potřebných příloh)
  • realizace (příprava dokumentů potřebných k podpisu dohody s ÚP, podkladů pro samotné školení např. evidence docházky, evidence výuky atd.)
  • vyúčtování vzdělávací aktivity (doložení závěrečného protokolu, prokazatelných výdajů na vzdělávací aktivitu, mezd, osvědčení získaných znalostí atd.)
crossmenu