POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Olomouckém kraji

Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP v Olomouckém kraji. Důraz kladen na rozvoj vzdělávání, zaměřený na vybrané ekonomické činnosti Olomouckého kraje, jež mají slibný růstový potenciál, může vést k vytváření nových pracovních míst a zlepšení situace na regionálním trhu práce.

Zaměstnanci zapojení do projektu se podílejí nejen na zvýšení konkurence schopnosti svého zaměstnavatele, ale také na své vlastní.  Účastí na vzdělávání si zvýší udržitelnost u svého zaměstnavatele a klesne zároveň jeho ohrožení ze ztrát zaměstnání.

Projekt umožní vybraným zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny skutečně vynaložené mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v Olomouckém kraji (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Na co lze získat podporu?

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd
 • vzdělávací aktivity

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně

V případě využití režimu podpory „de minimis“ může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši až 85% vynaložených nákladů, a to pokud v posledních třech účetních obdobích  nevyčerpal finanční podporu v režimu „de minimis“ a při splnění ostatních podmínek.

crossmenu