POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Královehradeckém kraji

Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností v Královehradeckém kraji. Projekt umožní zajištění finančních prostředků na vzdělávání vybraných zaměstnanců z odvětví s potenciálem růstu, kde je vysoký předpoklad přijímání nových pracovníků, které je třeba vyškolit či rekvalifikovat. Projekt umožní získat finanční prostředky i na další vzdělávání stávajících zaměstnanců.

Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení projektu. 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v Královehradeckém kraji (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Podporované vzdělávací aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně

Při využití režimu podpory "de minimis" může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši až 85% vynaložených nákladů, pokud v posledních třech účetních obdobích nevyčerpal finanční podporu v tomto režimu.

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd
 • vzdělávací aktivity
crossmenu