POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v kraji Vysočina

Projekt je určen zaměstnavatelům v odvětvích s předpokladem růstu a je u nich předpoklad, že tyto firmy budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat nebo bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavatelům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v kraji Vysočina (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Na co lze získat podporu?

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuk

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd
 • vzdělávací aktivity

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně

V případě využití režimu podpory „de minimis“ může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši až 85% vynaložených nákladů, a to pokud v posledních třech účetních obdobích  nevyčerpal finanční podporu v režimu „de minimis“ a při splnění ostatních podmínek.

crossmenu