POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Jihomoravském kraji

Cílem tohoto programu je prostřednictvím grantových projektů prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Program je zaměřen na podporu kvality a rozsahu nabídky v této oblasti, provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou hrazeny skutečně vynaožené mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců až do výše trojnásobku minimální mzdy, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v Jihomoravském kraji (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace 

Podporované vzdělávací aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně

.

Vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději 30.11.2020.

crossmenu