POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Jihočeském kraji

Projekt je určen zaměstnavatelům podnikajícím v Jihočeském kraji v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.

Projekt má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikace svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavatelům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení projektu. 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v Jihočeském kraji (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně 

Na co lze získat podporu?

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd
 • vzdělávací aktivity
crossmenu