POPTÁVKA
Poptávka

26 března, 2014

Podání žádosti v projektu EDUCA IV

Rádi bychom Vás informovali o možnosti podání žádosti o dotaci na specifické vzdělávání v projektu "EDUCA IV", ve kterém můžete získat až 100% podporu na kurzovné, náhradu mezdz, školící prostředky i nepřímé náklady z fondu EU. Příjem žádostí je od 27. 5. 2013 do maximálně 30. 4. 2015. Alokace výzvy: 200 000 000 Kč Termín výzvy: 27. května 2013 ve 12 hod. Minimální výše podpory: 0,8 mil. Kč Maximální výše podpory: 8 mil. Kč Intenzita podpory: 100 % (režim podpory de minimis) Doba trvání projektu: max. 16 měsíců, max. do 30. 4. 2015 Oprávněné CZ-NACE u firem: Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků) Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Sekce F Stavebnictví Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a to jen v těchto kategoriích: Sekce H Doprava a skladování a to jen v těchto kategoriích: Sekce J Informační a komunikační činnosti a to jen v těchto kategoriích: 62 Činnosti v oblasti informačních technologií Nebude podporováno školení v oblasti tzv. měkkých dovedností; tvorba webových stránek; vzdělávání v oblasti softwaru, které je přenositelné a je považováno za obecné např. JAVA, SQL, ORACLE, Microsoft Office, Microsoft síťové aplikace, MS server, ostatní Microsoft školení pokud žadatel neprokáže jeho nepřenositelnost, Linux, MS Dynamics, Sharepoint, apod.; AutoCAD; komerčně dostupné účetní a podnikové informační systémy apod.; • metody řízení výroby, procesů, jakosti, rizika; systémy řízení podle mezinárodních norem (jako KAIZEN, Six Sigma, 8D Report, 5S, Lean production, MSA, FMEA, QFD, QMS, Paretův diagram, FTA apod.); • školení nutná pro získání způsobilosti pro výkon činnosti (BOZP, PO); Obecné vzdělávání lze zahrnout do 20 % nákladů projektu. Výdaje na nákup služeb: nesmí překročit 70 % nákladů projektu. Nepřímé náklady: 18 – 14 % Podporovány budou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace profesního vzdělávání zaměstnanců. Tvorba a přizpůsobení existujících podnikových programů není podporována jako samostatný projekt, ale pouze jako součást projektu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

crossmenu