POPTÁVKA
Poptávka

29 října, 2013

Otevření výzvy v programu INOVACE

Agentura CzechInvest přišla dne 29. 10. 2013 s novou informaci týjající se otevření výzvy v programu INOVACE. V tomto programu bude možné podávat registrační žádosti od 11. 11. 2013 od 13:00 hodin a ukončení příjmu RŽ bude 22. 11. 2013 ve 13:00 hod. PROGRAM INOVACE - Výzva IV. - III. prodloužení Program Inovace - Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Registrační žádosti: - příjem registračních žádostí 11. listopadu 2013 od 13:00 hod. - ukončení registračních žádostí 22. listopadu 2013 ve 13:00 hod. Plné žádosti: - příjem plných žádostí 11. listopadu 2013 od 13:00 hod. - ukončení příjmu plných žádostí 31. ledna 2014 do 13:00 hod. Forma a výše podpory: - plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč. - dotace v rozmezí 1- 50 mil. Kč - dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy) - procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30% Způsobilé výdaje: - dlouhodobý hmotný majetek - stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny) - dlouhodobý nehmotný majetek - software a data, práva k užívání duševního vlastnictví - provozní náklady (pouze pro MSP) - služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné - Náklady na publicitu projektu Praktické rady: - projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi - z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena Systém sběru žádostí: Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

crossmenu