POPTÁVKA
Poptávka

Zpracování osobních údajů GDPR

Zpracování údajů při odeslání dotazu skrze kontaktní a poptávkový formulář

 1. Společnost BUSINESS INNOVATION s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 28625773, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35460 (dále jen „Správce“) jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v případě vaší poptávky služeb prostřednictvím kontaktního formuláře následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • firmu,
  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • text zprávy.
    
 2. Jméno a příjmení, firmu, emailovou adresu, telefonní číslo a text zprávy je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany, a to poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
crossmenu