POPTÁVKA
Poptávka

16 července, 2014

OPPIK - NOVÝ BUDGET PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

Nový OPPIK je operační program pro nové programové období 2014 – 2020. Tento nový OP plně navazuje na předchozí OP Podnikání a inovace (OPPI) z období 2007 – 2013. Budget pro nové období byl stanoven na cca 116 mld. Kč ,určených pro podnikatele na území ČR. OP PIK se zaměřuje na schopnost místních firem se dlouhodobě prosazovat a být konkurenceschopný jak v ČR, tak na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Jde především o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor (viz. prioritní osy). Více informací zde

crossmenu