POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie NOVOGEAR

Výzkumné a vývojové centrum, včetně jeho rozšíření pro společnost NOVOGEAR, spol. s r.o.

Příjemce dotace:          NOVOGEAR, spol. s r.o.
Dotační titul:                OP PI (OP Podnikání a inovace)
Program podpory:       Potenciál
Místo realizace:           Frýdek – Místek
Rok realizace:              2013 – 2015
Výše dotace:                29 mil. Kč 

Společnost NOVOGEAR, spol. s r.o. založená v roce 1993 se sídlem ve Frýdku – Místku patří do globálního koncernu HUMBEL. Počátky celé skupiny sídlící ve Švýcarsku sahají až do roku 1928. Dnes patří koncern k největším světovým výrobcům ozubených kol, které jsou součástí převodovek a dalších strojních příslušenství. Produkty společnosti nacházejí uplatnění v nejrůznějších high-tech segmentech výroby, jako je například letecký, nebo závodní průmysl (Formule F1). Aktuálně společnost zaměstnává více než 160 pracovníků a její tržby za prodej vlastních výrobků a služeb přesáhly 458 mil. Kč v roce 2014.

Společně s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byly realizovány dva projekty v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Předmětem prvního projektu bylo zavedení aktivit výzkumu a vývoje, jehož pilotním projektem byl vývoj nové generace planetové převodovky. Stěžejním cílem projektu bylo zvýšení povědomí o firmě na globálním trhu pomocí nabídky komplexního řešení i pro významné hráče. Předmětem druhého projektu bylo rozšíření
výzkumných, vývojových a inovačních kapacit, realizovaných v předchozím projektu. Cílem rozšíření byla optimalizace více druhů velkých a těžkých převodovek do efektivního a celosvětově cenově konkurenceschopného prototypu, jehož využití je ve více průmyslových segmentech.

Realizace projektů vedla k řadě pozitivních efektů:

 • Založení výzkumné a vývojové kapacity (nákup technologií potřebných pro výrobu jednotlivých částí prototypu a montážní linka).
 • Potenciál oslovit velké hráče s outsourcingem VaV aktivit (tuzemský a globální trh).
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a nový potenciál růstu.
 • Personální zajištění projektu – tvorba nových pracovních míst.
 • Spolupráce s VŠB –TUO (Kooperace s oddělením vývojářů, studentské stáže)
 • Růst tržeb společnosti – „maximalizace zákazníka“, komplexní dodávka služeb.
 • Realizace mezinárodních projektů.

Ve spolupráci se společností BUSINESS INNOVATION s.r.o., její odborné a důsledné přípravě podnikatelského záměru byla realizace obou uvedených projektů úspěšná a společnost
NOVOGEAR, spol. s r.o. tak získala dotace ve výši přesahující 29 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy
projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Analýza společnosti z hlediska vhodnosti projektu.
 • Finanční rating.
 • Úvodní nastavení projektu (předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).
 • Poradenství.

Realizační fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu.
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti.

Následná administrace projektu

 • Vyúčtování projektu (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.
crossmenu