POPTÁVKA
Poptávka

9 srpna, 2016

Navýšení alokací u TECHNOLOGIÍ na 3 mld. a u ICT na 2,25 mld

Oznámení Řídicího orgánu OP PIK o navýšení alokací výzev Technologie III, ICT a sdílené služby I Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby I takto: plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu; plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu. Výše uvedené nové limity (3,0 mld. Kč pro Technologie III a 2,25 mld. Kč pro ICT a sdílené služby I) se automaticky zvýší v případě, jestliže v pořadí projektů seřazených podle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který bude dostačovat navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny. Přehled podpořených projektů včetně celkové sestavy projektů, které kladně prošly hodnocením, bude za všechny výzvy, s uvedením bodového hodnocení, transparentně vyvěšen na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jako poskytovatele dané dotace bezprostředně po celkovém ukončení hodnocení projektů v daných výzvách a ověření dosažených výsledků Výběrovou komisí.

crossmenu