POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie MSV Metal Studénka

Případová studie

Multioborové vzdělávání 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)

MSV Metal Studénka, a.s. 

Rok realizace: 2013 - 2014

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost MSV Metal STUDÉNKA a.s. je v oblasti výroby výkovků a komponentů pro kolejová vozidla přímým pokračovatelem bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1901. Strategickým cílem společnosti je trvalé zlepšování kvality výrobků za příznivou cenu. Společnost aktuálně zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců. Tržby za rok 2014 přesahují 797 mil. Kč.

Ve spolupráci s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byly postupně v roce 2013 úspěšně realizovány vzdělávací aktivity vedené projektem s názvem „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Přidělená dotace byla poskytnuta až ve výši 1,5 mil. Kč.

V rámci projektu byla realizována především odborná školení zaměřená na vybrané metody v oblasti automotive, základy modelování ve 3D, modelování ploch a programování CNC stroje. Realizace těchto školení výrazně ovlivnilo společnost v oblasti růstu konkurenceschopnosti na trhu a zvýšení kvalifikovaných pracovníků. Dále byl pro odbornou způsobilost poskytnut základní kurz tepelného zpracování pro kaliče. Vzdělávací kurzy přispěly k rozvoji odborných znalostí zaměstnanců, zkvalitnění a rozšíření systému řízení lidských zdrojů a tím také k posílení udržitelnosti pracovních míst.

Společnost BUSINESS INNOVATION s.r.o. zajistila komplexní služby týkající se:

  • přípravy (podání žádosti včetně potřebných příloh)
  • realizace (příprava dokumentů potřebných k podpisu dohody s ÚP, podkladů pro samotné školení např. evidence docházky, evidence výuky atd.)
  • vyúčtování vzdělávací aktivity (doložení závěrečného protokolu, prokazatelných výdajů na vzdělávací aktivitu, mezd, osvědčení získaných znalostí atd.)

Stáhnout případovou studii

crossmenu