POPTÁVKA
Poptávka

9 července, 2013

Marketing v zahraničí

Marketing v zahraničí - české firmy mají možnost vycestovat a prezentovat vlastní produkty v zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. května 2013 - Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014, který je podpořen z programu MARKETING. Na tuto výzvu je alokováno 151 200 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 3.6.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí cílovým skupinám - profesním (oborovým) organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním, zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích. Účast je možná na 30ceti vytipovaných veletrzích.

crossmenu