POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Představení společnosti SAVO - klempířské potřeby, s.r.o.

Lokalita - Moravskoslezký kraj (Ostrava)

Praktická dotační zkušenost z mladé dynamické firmy, která dokázala se svými kvalitními produkty uspět v mezinárodní konkurenci a úspěšně využívá dotační nástroje. Ve spolupráci s naší společností a agenturou CzechInvest zrealizovala projekt v programu ROZVOJ  pro pořízení drahé technologie výroby svodových kolen.

1.       Jak byste představil Vaši společnost?


 Jsme malá výrobní společnost se zhruba dvacítkou zaměstnanců pro výrobu klempířských prvků k odvodnění střech. Naše společnost je od svého založení čistě výrobní a postupem času se začala specializovat na produkci svodových kolen. Dnes jdeme vstříc potřebám trhu, tj. cestou významné investice do inovace výrobních technologií, které nám umožní plnou konkurenceschopnost ve výrobě svodových kolen.
 
2.       Jak by se daly charakterizovat služby a výrobky Vaší společnosti?
Dnes již zajišťujeme výrobu pro značkové světové dodavatele v segmentu komplexních klempířských systémů odvodů dešťové vody ze střech domů. Tato spolupráce je budována dlouhodobě a máme již téměř 20 leté zkušenosti s výrobou kolen o průměru 80, 100 a 120. Jedná se o materiál černý plech či pozinkovaný plech.
 
3.       Kdo jsou Vaši zákazníci, na jaké trhy se orientujete, na jaké trhy chcete případně expandovat?
Objem naší výroby pro jednotlivé odběratele je v řádu stovek tisíc kusů a proto jsou klíčovými odběrateli hlavní Evropští značkoví výrobci a distributoři. Díky úzké specializaci ve výrobě kolen jsme se rozhodli pořídit poloautomatickou technologii, která nám umožní zvýšit produktivitu více než 5krát oproti současnému stavu výroby na starších technologiích. Tak budeme konkurenceschopní i pro zbývající výrobce na evropském trhu a nadbytek bude uplatněn i mimo evropský kontinent.  
 
4.       Jaká jste získali ocenění za svoji práci / výrobky? Co se Vám v uplynulém roce nejvíce podařilo, a s čím se chcete pochlubit?
Oceněním je, že objem naší produkce kontinuálně meziročně roste a odběratelé jsou dlouhodobě spokojení.
 
5.       Jaké používáte strojní vybavení?


Stávající technologický postup výroby je již nedostatečný a proto jdeme jediným možným směrem, kterým je pořízení drahého poloautomatického výrobního stroje na sériovou výrobu svodových kolen.  

 
6.       Plánujete do budoucna nějaké významné investice v oblasti výroby, IT / ICT, obchodu nebo marketingu, vzdělávání zaměstnanců? Pokud ano, v jakém časovém horizontu, do jaké oblasti a v jaké výši?
Nově pořizovaná technologie umožní i nový vzhledný design výrobků za snížení výrobních nákladů. Jestliže se výroba zvýší dle plánu, budeme realizovat další projekty, které jsou napojené na výrobu kolen. Zůstaneme však věrni své dlouhodobé profesní specializaci.


7.       Popište Vaše současné a nové služby/činnosti,  které plánujete nabízet v horizontu do r. 2020?
Zásadním novým rozhodnutím je orientace na dodávky i na trh mimo Evropu. Zde bude záležet na materiálu a požadavcích trhu.


8.       Kolik osob zaměstnáváte nyní a jak se plánujete rozrůst do roku 2020?
Něco přes dvacet zaměstnanců. A ačkoli to není ve firmách běžné, v naší společnosti převažují ženy, pečlivé zaměstnankyně.
 
9.       Jak si představujete ideální firemní budoucnost v roce 2020? Budou zde dotace hrát nějakou roli?
Pravděpodobně ano, bude podána žádost o investici do výroby. Plány se však díky potřebám trhu mohou kdykoliv změnit, proto budeme flexibilně reagovat.
 
10.    Používáte nějaké obchodní nebo marketingové softwarové nástroje? Jak řešíte marketing a obchod společnosti?
V našem segmentu, když se něco ústně dohodne, tak to závazně platí. Část výroby máme i na sklad, abychom kdykoli mohli dodat i ještě větší objemy, než byly původně dohodnuty. Stoprocentní garance dodávky včas a dostatečný objem výroby - to odběratelé od nás samozřejmě mají.   
 
11.    Jaký potenciál spatřujete v oblasti, ve které Vaše společnost působí? Případně vyskytují se i nějaká ohrožení?
Plánujeme prosadit se v tom, co děláme, i na mimoevropských trzích.
 
12.    Kdy jste poprvé využili možnosti financování z dotačních fondů EU a z jakého důvodu? Jaké dotační programy jste úspěšně realizovali a v přibližně jaké hodnotě?
Projekt v programu Rozvoj je náš první projekt z peněz EU. Zároveň také stavíme i skladovací halu, ale bez dotací. Celkově je tento rok hodně finančně náročný, investice ve výši něco přes 25 mil. Kč.


13.    Jaké máte vlastní zkušenosti s celým procesem získávání dotací (příprava podkladů, sepisování žádostí, závěrečná vyúčtování, výběrová řízení apod.)? Považujete volbu nechat se zastupovat v dotacích jako správnou?
Na investice si samozřejmě bereme úvěr, proto již při získání vhodného úvěru jsme spolupracovali s panem Ing. Pavlem Lazeckým, který také úzce spolupracuje s Vaší společností. Pro získání dotací je to stejně složitá záležitost, proto jsem rád využil určitě zajímavé nabídky na kompletní finacování projektu. Je lepší, když to dělá někdo, kdo se v tom pohybuje. Každý má dělat to, čemu rozumí, my vyrábíme. Kromě výrazné úspory nákladových peněz na projekt mi to ušetřilo i spoustu času a řadu administrativních starostí.
 
14.    Co byste vzkázali návštěvníkům našeho webu nebo dalším firmám z Vaší branže?
Technologii jsme si pořídili naráz. Jinak bychom jednotlivé stroje řešili v postupných krocích. Z opatrnostního hlediska tak bude nová kvalitativně lepší produkce kolen pozvolna zavedena pro odběratele v roce 2016. Jinak by byla zavedena až v letech 2017-2018. Konkurence a ani odběratelé na opožděné nečekají. Na základě velmi doré zkušenosti rád využiji komplexní nabídky i v budoucnosti.

Štěpán Vojtek

crossmenu