POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Představení společnosti CACAL KOVO s.r.o.

Lokalita - Moravskoslezký kraj (Pržno, okres Frýdek - Místek)

Přinášíme Vám praktickou dotační zkušenost z malé firmy, která dokázala se svými kvalitními produkty uspět v mezinárodní konkurenci a využila již dvou dotačních nástrojů, které ji v podnikání pomáhají. Ve spolupráci s naší společností a agenturou CzechInvest zrealizovala dva projekty v programech ROZVOJ (nákup technologií) a NEMOVITOSTECH (rekonstrukce výrobního závodu). Společnost CASAL KOVO s.r.o. se řadí mezi společnosti, které využili našich služeb opakovaně. Jsme velmi rádi, že můžeme být u toho, jak se firma posouvá směrem kupředu a modernizuje výrobní zázemí, včetně nákupu výrobních technologií.

Přečtěte si další zajímavý příběh místního podnikatele pana Carbola, který vybudoval firmu od základů až do dnešní podoby, kdy již řadu let působí jako významný dodavatel vybraných kovoobráběných dílů pro Holandské a Rakouské firmy v zahraničí. V dnešní době společnost nakupuje nové technologie (velkého obráběcího CNC centra a dvou mostových jeřábů), které budou umístněné do zcela nově zrekonstruované nemovitosti a sídla firmy.

CASAL KOVO s.r.o. - www.casal.cz

Jak byste představil Vaši společnost

Malá a flexibilní soukromá firma CASAL KOVO s.r.o. se již dlouho pohybuje na trhu v kompletní službě kusového a malosériového kovoobrábění. Nabízí odběratelům možnost obrobit stále složitější zakázky, a to jak pro zahraniční tak pro tuzemské subjekty. Právě individuální a rychlý přístup zpracování zakázky odběratelé dnes nejvíce preferují. Jedná se o flexibilitu přípravy a výroby, která se vyznačuje krátkým termínem dodávky a zájmem zpracovat i nesériové zakázky. To je díky okamžité reakci zaměstnanců, konkrétně v podobě rychlého zaslání cenové nabídky zpracování obrobku (dle navrženého technického výkresu), následně rychlého zpracování až po finální dodání obráběného dílu. Konkurenceschopnost vůči velkým firmám je viděna právě v zájmu zpracovávat zakázky jak kusové tak i malého počtu obrobků. Závěrečnou výhodou jsou zkušenosti s dlouhodobým exportem obrobených dílů do zahraničí.  

Jak by se dala charakterizovat hlavní produkce Vaší společnosti? Jaké služby a výrobky nabízíte Vašim zákazníkům? 

Základní službou je kovoobrábění dílů z různých materiálů. Aktuálně pořizovaná CNC obráběcí technologie umožní splnit zpracování velkých a těžkých obrobků – a to až na úroveň 90% všech poptávek odběratelů s požadovanými specifickými parametry. Tento realizovaný projekt umožňuje zvýšit potenciál výroby – a to co se jednak počtu vlastněných obráběcích technologií týče, ale i jednak do úrovně velikosti a váhy zpracovávaného obrobku. Ta bude nově limitována nosností taktéž projektem pořizovaných jeřábů.  

Jaká jste získali ocenění za svoji práci / výrobky?

Našim hlavním oceněním je dlouhodobá úspěšná spolupráce se zahraničím i odběrateli v Moravskoslezském kraji. Důležité je, že jsou spokojení s pružností výroby, kvalitou výroby, zkušenostmi a zájmem zpracovávat i jednorázové projekty a malé série obrobků. A to ocenil i Czechinvest, přidělením obou dotací.

Jaké používáte strojní vybavení?

V současné době realizujeme pořízení obráběcího CNC centra, které posílí stávající strojní zázemí, a umožní inovovat a rozšířit obráběné výrobky s parametry hybnosti z původně maximálních (x-y-z: 2000 x 1050 x 800 mm) na nových (x-y-z: 3200 x 1900 x 760 mm). Tento stroj je dnes stále relativně drahý, nicméně je nezbytný pro komplexní služby a vysokou kvalitu opracovaných obrobků.

Standardní součástí jsou 3 obráběcí centra HAAS, která jsou určena pro obrobky v rozměrech od 730 x 320 x 350 mm až po 2.000 x 1.050 x 800 mm (x-y-z:). K tomu je nabízeno další zázemí jako soustruhy, frézky, vyvrtávačka,brusky a další vybavení v rámci provozovny.

Kdo jsou Vaši zákazníci, na jaké trhy se orientujete, na jaké trhy chcete případně expandovat?

Největšími zákazníky jsou odběratelé z Holandska, se kterými je spolupráce rozvíjena již od 90. let.  Dále je zde pár odběratelů z Rakouska. Proto i občasným komunikačním jazykem je němčina. Rozvoj sítě dalších odběratelů je viděn v důsledku zavedení nové technologie právě v těchto zemích. Na druhou stranu, jsme velmi rádi za rostoucí zájem odběratelů z Moravskoslezkského kraje a jejich stále rostoucí množství zakázek.

 Kolik osob zaměstnáváte?

V současné době do 15 zaměstnanců.

Jaké vnímáte silné a slabé stránky ve společnosti, na čem chcete zapracovat a co Vám naopak dobře funguje? Jakým směrem se do budoucna chcete ubírat?

Díky pořízení nového velkého obráběcího centra s dlouhým obráběcím cyklem, doplněním o technologii jeřábů, budeme schopni v dlouhodobém horizontu přejít až na třísměnný provoz, abychom vyslyšeli zájmy všech odběratelů.

Plánujete do budoucna nějaké významné investice v oblasti výroby, IT / ICT, obchodu nebo marketingu, vzdělávání zaměstnanců? Pokud ano, v jakém časovém horizontu, do jaké oblasti a v jaké výši?

V současné chvíli nikoliv

Používáte nějaké obchodní nebo marketingové softwarové nástroje? Jak řešíte marketing a obchod společnosti?

Jako klíčová reference je dlouhodobá kvalitní spolupráce s odběratelem v zahraničí. Na té se dá dlouhodobě stavět a to napomáhá růstu poptávky ze zahraničí. V Moravskoslezském kraji je to obdobné – reference v podobě kvality zpracované zakázky doporučuje dále.  

Jaký potenciál spatřujete v oblasti, ve které Vaše společnost působí? Případně vyskytují se i nějaká ohrožení?

Potenciál je viděn v nabídce komplexních služeb obrábění, protože poptávání služeb prostřednictvím subdodavatele velkého obráběcího CNC centra, je velmi pomalé.

Ohrožení zde jsou pouze ve vazbě na kompetence a znalosti budoucích zaměstnanců. Těch je, díky špatnému trendu směru studia ve školách, čím dál tím méně.

Co se Vám v uplynulém roce nejvíce podařilo, a s čím se chcete pochlubit? S čím jste naopak nejvíce bojovali?

Nejdůležitější byla synchronizace rekonstrukce nové provozovny, stěhování výrobního zařízení a zaměstnanců do těchto nových prostor a provozování i stávajícího sídla.   Vedle toho došlo k získání dotace a naplňování budoucí vize provádění komplexních služeb obrábění.

Společnost stále bojuje s nedostatkem kompetentních nových zaměstnanců, tj. pracovní síly s praxí a zkušenostmi z předešlého vzdělávání. Společnost by proto velmi ráda přivítala zájem zkušených pracovníků o budoucí rozšíření výroby v lokalitě Pržno

Jak si představujete ideální firemní budoucnost?

Sama se rýsuje a přichází, jen je potřeba nalézt další vhodné zaměstnance pro dlouhodobý plán rozjetí další směny ve výrobě.

Kdy jste poprvé využili možnosti financování z dotačních fondů EU a z jakého důvodu?

Úplně poprvé se jednalo o záruku ČMZRB pro leasing obráběcích technologií a pro koupi zchátralé nemovitosti. Velmi efektivní spolupráce s panem Ing .Lazeckým, nezávislým finančním poradcem, pak přešla na otázku, zda by nebyl zájem i o dotace. Tehdy byla navázána spolupráce s Business Innovation a žádáno z programu Nemovitosti. V té době měla společnost pod 10 zaměstnanců a pořízení technologií z Rozvoje na provozovnu do Pržna, průchodné nebylo. Na provozovnu do Ostravy žádat nechtěla z důvodu udržitelnosti. Toto rozhodnutí přišlo až ke konci roku 2013 a rozhodnutí bylo správné.

Jaké máte vlastní zkušenosti s celým procesem získávání dotací (příprava podkladů, sepisování žádostí, závěrečná vyúčtování, výběrová řízení apod.)?

Ve společnosti platí,  ševče drž se svého kopyta. Takový zajímavý úrok a přiznanou dotaci, to by se z vlastních kapacit firmy rozhodně sepsat nedalo. Není to o slovíčkaření, je to o celém dlouhém textu plném informací a dat z firmy. A to buďto napíše zaměstnanec firmy,  nebo ten, se kterým se to konzultuje. Proto jsou ceny obou služeb přijatelné a efektivní. A asi právě díky konzultaci se podařilo ospravedlnit i oba jeřáby pro transport těžkých obrobků.

Jaké dotační programy jste úspěšně realizovali a v přibližně jaké hodnotě?

Rekonstrukce nemovitosti za 2 mil. kč a nyní pořízení technologií za 10 mil. kč. Bez výhodného úvěru, který banka přislíbila, by se to však realizovat vůbec nedalo. I nyní je potřeba investovat 20% z vlastních zdrojů, což pro jinou malou firmu s nedostatečnou historií rozhodně může být překážkou. 

Plánujete i do budoucna využívat dotace? Máte již konkrétní plány, v případě že ano, jaké?

Po získání dvou významných dotací je plánována mírná přestávka, která bude vyplněna jen rozšiřováním kompetencí a dovedností u vlastních zaměstnanců se 100% dotací na kurzové a mzdy. Obzvláště jsou preferovány kurzy vazačů a obsluhy CNC obráběcích center a odborných kvalifikací, nezbytných taktéž pro chod společnosti.

Proč jste se rozhodli pro naši společnost? Jak jste se o nás dozvěděli?

Kvalitní spolupráce s panem Ing. Lazeckým v úvěrových záležitostech odstartovala první dotaci. A po uplynutí doby jisté transformace ve společnosti Business Innovation, se ukázalo, že zůstat a spolupracovat na projektu Rozvoj, se zatím rozhodně vyplatilo. 

Co byste vzkázali návštěvníkům našeho webu nebo dalším firmám z Vaší branže?

V poslední výzvě, ke konci roku 2013, byly nově stanoveny pro rozvoj i další regiony s vyšší nezaměstnaností. Jak se však ukázalo,i relativně menší firmy s desítkou zaměstnanců, mají šanci a právo také uspět.  

                                                                                                  Oldřich Carbol

                                                                             Jednatel společnosti CASAL KOVO s.r.o.

crossmenu