POPTÁVKA
Poptávka

Kurzy multioborového vzdělávání

Zaměření kurzů
Svařování metodou 135, 136, 141, 121, nová legislativa
Vizuální kontrola tavných svarů VT2 dw DLE EN 473
Recetifikace VT DLE EN 970 DO KVALIFIKACE VT2 dw DLE EN 473
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí 
Mezinárodní konstruktér svařování konstrukcí
Svařování v energetice
Mezinárodní svářečský inspekční personál - IWI-C
Bezpečnost při svařování
Mezinárodní svářečský specialista - IWS
Mezinárodní svářečský inženýr - IWE
Mezinárodní svářečský technolog - IWT
Mezinárodní svářečský specialista - IWS
Svařování elektrickým obloukem Obalenou elektrodou
svařování plamenem a řezání kyslíkem
svařování v ochranné atmosvéře tavící se elektrodou
svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
Zaškolení pro řezání kyslíkem
Zaškolení pro stehování plamenem
Zaškolení pro stehování el. Obloukem obalenou elektrodou
Zaškolení pro stehování tavící se el. V ochranné atmosféře
Zaškolení pro řezání plazmou
Zaškolení pro pájení plamenem
svařování plastů (deskové systémy; potrubní systémy; zkoušky-svářeči plynovodů)
veškeré svařování
školení svářečů ZK 311 1.1
ostatní kurzy a termíny ve wordu SALMONIA
Polyfůzní svařování plastů – polyetylen, polybuten ZK 15 P 3
polyfůzní svařování plastů – polypropylen ZK 15 P 2
řezání el. oblloukem a doškolení řezání kyslíkem ZK 135 1.1 + ZP 81-2 1.1
Základní kurz svařování plamenem ZK 311 1.1
Základní kurz svařování el. obloukem ZK 135 1.1
Základní kurz svařování elektrotvarovkou – polypropylen ZK 16 P 2
Základní kurz svařování el. obloukem ZK 111 1.1
Rekvalifikace – Operátor CNC obráběcích strojů
Rekvalifikace – operátor CNC obráběcích strojů (s rozšířenou výukou obrábění kovů)
Základní kurz svařování  
Svářeč ZK 135 W01
Kurzy svařování kovů
Zaškolovací kurzy 
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu ZK 135, ZK 131
Základní kurz eletrickým obloukem obalenou elektrodou ZK 111
Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem Z-K 311 W01 (Z-G 1)
Základní kurz svařování v ochranné atmosféře ZK 141
Sdružený kurz svařování pro instalatérské práce
Sdružený kurz pro zámečnické práce
svařování plamenem a řezání kyslíkem
svařování ručně elektrickým obloukem obalenou elektrodou
svařování el. Obloukem tavící se eltkrodou v ochranném plynu
svařování el. Obloukem netavicí se elektrodou v ochranném plynu
svařování plastů polyfúzní metodou
zaškolení na řezání kslíkem
zaškolení na pájení mědi pro svářeče plamenem
zaškolení na řezání plazmou
přípravný kurz na svařování konstrukcí elektrickým obloukem pro jednu polohu
přípravný kurz na svařování konstrukycí elektrickým obloukem pro dvě polohy
přípravný kurz na svařování potrubí el. Obloukem
přípravný kurz na svařování potrubí plamenem
přípravný kurz na tvrdé pájení rozvodů např. Zemního plynu
ZK 135 (CO2)
ZK 111 (obalená elektroda)
ZK 141 (TIG/WIG)
ZK 311 (plamenové sv.)
ZP 311-2 (kyslíkové řezání)
ZP 15-2 (plazmové řezání)
Zkoušky dle EN 287 v metodách 135,111,311,141
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG
Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu MIG
Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu TIG
Kyslíko-acetylenové svařování
Zaškolování řezání a drážkování kyslíkem
Zaškolování stehování elektrickým obloukem
Zaškolování stehování plamenem
Zaškolování stehování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2
Zaškolování stehování elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertní atmosféře
Zaškolování stehování elektrickým obloukem wolframovou elektrodou v inertní atmosféře + nerez
Základní kurz svařování kyslíkoacetylenovým plamenem
Základní kurz ruční obloukiové svařování obalenou elektrodou 
Základní kurz obloukového svařování v ochranné atmosféře CO2
Základní kurz obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře
Základní kurz obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře nerez
Základy svařování plamenem
Doškolení řezání kyslíkem
Základy svařování el. obloukem (obalnou elektrodou)
Základy svařování el. obloukem (tavící elektrodou)
Svařování tavící elektrodou a doškolení řezání kyslíkem
Operátor CNC strojů, řídící systémy Sinumerik, Fanuc + Manual Guide, Heidenhain, Acramatic
Základní kurzy na obloukové metody
Základní kurz tepelného zpracování pro kaliče
Přímé vizuální zkoušení svarových spojů
svařování elektrickým obloukem  
svařování v ochranné atmosféře
svařování kyslíkoacetylénovým plamenem
základní kurz elektrickým obloukem
základní kurz svařování v ochranném plynu
Doplňkový základní kurz svařování v ochranném plynu
Základní kurz svařování plamenem
zaškolení pro řezání a stehování kyslíkem
zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem
Zaškolení pro ruční tvrdé pájení plamenem
zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
Kurz obsluh stavebních strojů
školení obsluh plynových zařízení
školení vazačů břemen
školení pro obsluhu motorových pil - základní
školení pro lešenáře
Zákaladní kurz řidičů VMV-včetně praktického výcviku
Periodické školení a přezkoušení vstřelovačů
Práce ve výškách a nad hloubkou - základní
Práce ve výškách a nad hloubkou - periodické
školení montér a opravář plynových zařízení
školení osobn zodpovědných za provoz plynových zařízení
Základní kurz jeřábníků, typ A
Periodické školení a přezkoušení jeřábníků
Základní kurz obsluh stavebních strojů
Další svařování
MT1 - zkoušení magnetické, stupeň 1
MT1+2 - zkoušení magnetické práškové
PT 1+2 (kapilární zkoušení)
NX - základy modelování ve 3D, modelování ploch
Programování CNC stroje
Totální produktivní údržba (TPM)
Základy hydrauliky
Kurz VT2 - vizuální zkoušení
IT školení
Projektové řízení (Prince 2 Foundation, Prince 2 Practioner
Školení SEO
Školení SEO pro programátory
Efektivní verzování s Giftem
Projektový management pro začátečníky
Programování v PERLu
Pokročilý vývoj v SQL pro MySQL
Pokročilý vývoj jQuery & AJAX
Pokročilý vývoj a testování aplikací
Agilní metody řízení projektu a metoda Scrum II
Kurz Photoshopu
Workshop: UX design v návrhu webu
Školení tvorby GUI z pohledu UX
Bezpečnost webových aplikací - penetrační testy
Adobe Illustrator - základní kurz
Programovací jazyk Java
Android: Vývoj aplikací I
Android: Vývoj aplikací II
Windows Server 2012 - pokročilé služby
Windows Server 2012 - správa
Školení SEO pro marketéry a vedoucí projektů
Windows Server 2012 - instalace a konfigurace
SQL Server 2008 a 2012 optimalizace výkonu
Adobe InDesign - základní kurz
SQL Server 2012 - administrace
Optimalizace, ladění a monitorování T-SQL dotazů
Praktické používání Java SE
Adobe Photoshop - základní kurz
Adobe Photoshop - pokročilé techniky
Microsoft Office SharePoint Serve 2013 - pro správce obsahu
Programujte v PHP profesionálně
Windows Server - virtualizace Hyper - V
Programování PHP v praxi
Tvorba WWW stránek v HTML a CSS
Design a implementace Wlan sítí
Adobe InDesign - pokročilé techniky
Administrace síťové komunikace Windows server
Certifikační školení Switch Level I
Certifikační školení Security Level I
Certifikační školení WiFi Level I
agilní metody a Scrum I
UNIX/Linux - pokročilá správa serveru Apache
UNIX/Linux - bezpečnost, zabezpečení serveru
jQuery - JavaScript na steroidech
Výkonnost webových aplikací
UX design v návrhu webu
Úvod do UX (výzkum, návrh, testování)
XML v Microsoft SQL Serveru
Programování a nasazení databáze Microsoft SQL Server 2012
Paralelní a vícevláknové aplikace
Webová analytika pro redesign webu
Školení PPC reklamy
Vývoj ASP.NET webových aplikací
Workshop: Analýza zpětných odkazů
Školení Google Analytics
Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1
Další zajímavá školení
Shopfloor management
Optimalizace pracoviště, linky
Interní logistika v praxi
školení vybraných zaměstnanců v kompetencích správy a obsluhy konkrétních dílčích nástrojů SAP: SAP FINANCE, SAP MM, SAP SD, SAP administrativa, SAP PP
Implementace systému řízení výroby v PREMIER systém
Moderní nástroje výroby, štíhlá výroba
Efektivní řízení firmy, podniku a businessu - komplexní, ekonomický, finanční a manažerský pohled
Prohloubení odbornosti v systému PREMIER
Výuka anglického jazyka (obchodní angličtina - mírně pokročilí I,II a technická angličtina - mírně pokročilí)
SolidWorks - kreslení v programu SolidWorks (pokročilí)
Školení SURFCAM - programování v programu SURFCAM - pokročilí
Rozšíření kvalifikace zaměstnanců v práci s Cam systémem SURFCAM
5S a Lean Manufacturing (zaměřeno pro mistry)
AutoCad/AutoCad LT základy práce v systému
QI - pokročilé plánování výroby
Obsluha zařízení KEHREN
Distribuční logistika a efektivní přeprava
Řízení procesů logistiky
Obsluha a administrace kamerových systémů
Školení na CAD/CAM systém Kovoprog
Řízení materiálových zdrojů a výrobních kapacit včetně inovace produktů v zakázkovém řízení společnosti
Vybrané metody v oblasti automotive
Zaškolení obsluhy technických a technologických pracovníků pro provoz odstředivky
crossmenu