POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie ISMM - Rozvoj

Technologie lakování pro vlastní produkty společnosti
ISMM Production 
&Business Cooperation s.r.o.

Příjemce dotace:        ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.
Dotační titul:              OP PI (OP Podnikání a inovace)
Program podpory:     Rozvoj
Místo realizace:         Jistebník, Štítina        
Rok realizace:            2014 – 2015
Výše dotace:              20 mil. Kč 

Společnost ISMM Production &Business Cooperation s.r.o. se pod tímto názvem orientuje na výrobu zejména komponentů do zemědělské techniky, transportních palet, dále zajišťuje dodávky do automobilového průmyslu. Je zaměřena i na výrobu ostatních kovových produktů. Společnost působí na dynamicky rostoucím trhu výrobců zemědělské techniky již od roku 2000 a za dobu svého podnikání dokázala vybudovat silnou strategickou pozici na tuzemském i evropském trhu a navázat pevné obchodní vazby s TOP pěti výrobci zemědělské techniky, kteří exportují vlastní produkty do celého světa. Záruku úspěšné realizace nejrůznějších výrobních projektů představují zejména vlastní výrobní závody v Jistebníku, Bravanticích a Štítině.

Společně s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2014 realizován projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Předmětem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti a komplexnosti výroby společnosti prostřednictvím investice do strategických technologií. V rámci projektu byly pořízeny:

 • lakovací technologie,
 • automatický svařovací robot,
 • ohraňovací lis.

Projekt prostřednictvím pořízení souboru nových technologií doplnil veškeré chybějící části
výroby (lakování), zdvojnásobil kapacitu přípravy dílců pro svařování a provedl transfer technologie svařovacího robota, který se běžně používá v praxi v provozu v Německu a tímto podpořil výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Tyto změny mají zásadní dopad na rychlost zpracování zakázek pro odběratele a potenciál objemu výroby se zdvojnásobil. Realizace projektu vedla k úspoře nákladů prostřednictvím odstranění potřeby zajišťovat lakování dodavatelskou firmou, růstu tržeb a realizaci prorůstové strategie společnosti. Dále měl projekt nezanedbatelný vliv na růst zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

Ve spolupráci se společností BUSINESS INNOVATION s.r.o., její odborné a důsledné přípravě podnikatelského záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost ISMM Production
& Business Cooperation s.r.o.tak získala dotaci ve výši přesahující 20 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Analýza společnosti z hlediska vhodnosti projektu.
 • Finanční rating.
 • Úvodní nastavení projektu (předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).
 • Poradenství.

Realizační fáze:

 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu.
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti.

Následná administrace projektu

 • Vyúčtování projektu (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.
crossmenu