POPTÁVKA
Poptávka

Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Cílem tohoto programu je prostřednictvím grantových projektů prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Program je zaměřen na podporu kvality a rozsahu nabídky v této oblasti, provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Projekty umožňují vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a současně jsou hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.

Příspěvek na školení a na úhradu mzdových nákladů bude poskytován za dobu účasti na vzdělávacích aktivitách.

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků v Moravskoslezském kraji (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Rozhodující je vlastnictví IČO a právní subjektivita. 

Podporované vzdělávací aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně
crossmenu