POPTÁVKA
Poptávka

21 února, 2023

Případová studie COPRECI CZ

Celopodnikové vzdělávání 

Podnikové vzdělávání ve společnosti COPRECI CZ, s.r.o. 

Rok realizace: 2013

Dotační program: OP LZZ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Stáhnout případovou studii

Společnost COPRECI CZ, s.r.o. založená v roce 1994 je jednou z dceřiných společností světového koncernu sídlícím ve Španělsku. Od roku 1997 je hlavní činnost společnosti zaměřena na výrobu komponentů pro domácí spotřebiče. V současné době své produkty exportuje do celého světa a mezi strategické odběratele se řadí přední hráči globálního trhu jakými jsou například Whirlpool, Indesit, Electrolux, Bosch a další. Aktuálně společnost zaměstnává 173 pracovníků a její tržby přesáhly 674 mil. Kč v roce 2014.

Ve spolupráci s poradenskou společností BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2013 realizován projekt v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení znalostí a dovedností středního a nižšího managementu pro výkon delegovaných pravomocí, zlepšení komunikace a spolupráce Top managementu se zaměstnanci a vzdělávání pracovníků v klíčových oblastech vnitropodnikových procesů. Realizací tohoto projektu došlo k výraznému zvýšení flexibility práce, doškolování nových pracovníků a k růstu konkurenceschopnosti společnosti.

V rámci realizace projektu byly definovány klíčové aktivity na základě kterých byl specifikován komplexní vzdělávací plán zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců firmy. Konkrétně bylo nastaveno 10 klíčových aktivit, z nichž bylo nakonec 7 úspěšně realizováno. Klíčové aktivity jsou uvedeny níže.

 • Rovné příležitosti žen a mužů – součástí této klíčové aktivity byla realizace genderového školení a poradenství v oblasti problematiky rovných příležitostí. Hlavní cíl této aktivity byl zaměřen na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Účastníci školení: 3 osoby.
 • Akademie mistrů – cílem těchto kurzů bylo posílení role mistra a vedoucího pracovníka v oblasti vedení zaměstnanců. Očekávaným přínosem bylo zlepšení komunikace a spolupráce mezi mistry při předávání směn a zastupování. Účastníci školení: 10 osob.
 • Koučování Top management – cílem této klíčové aktivity bylo zapojit do koučování top management a zvyšovat měkké kvality zaměstnanců. Účastníci kurzu:       5 osob
 • Specifické vzdělávání Cínování a Cronomaster – v rámci této aktivity byli zaškolováni vedoucí výrobní linky, technik kvality a mistr. Účastníci školení: 4 osoby.
 • Monitoring a evaluace jednotlivých aktivit a klíčových procesů (genderové poradenství, tvorba metodologie, nastavení individuálního plánu rozvoje a další).
 • Povinná publicita projektu – zaměřena na efektivní řízení projektu tak, aby byla zajištěna publicita daného projektu (konference, letáky, internet).
 • Vedení a řízení projektu – výstupem této klíčové aktivity bylo efektivní řízení projektu a jeho správa a to takovým způsobem, aby byl dodržován harmonogram a rozpočet projektu včetně eliminace vzniku rizik projektu a zejména dosažení všech stanovených indikátorů.

Díky zkušenostem společnosti BUSINESS INNOVATION s.r.o. a důsledné přípravě projektového záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost COPRECI CZ, s.r.o. tak získala dotaci ve výši přesahující 2 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

 • Nastavení detailního plánu vzdělávání (nastavení vzdělávacího plánu na 2 roky, rozřazení školení do skupin včetně vymezení rozpočtu).
 • Sestavení realizačního týmu.
 • Úvodní nastavení projektu (zaškolení členů řešitelského týmu, předání informací k závazným ukazatelům a vyúčtování dotace).

Realizační fáze:

 • Příprava plné žádosti a veškeré dokumentace včetně příloh.
 • Definování metodiky projektu včetně implementace do procesu realizace.
 • Realizace výběrových řízení a s tím spojené veškeré administrativy.
 • Samotná realizace projektu (součinnost při výběru dodavatele, prezenční listiny, zápisy z porad, zpracování výkazů za realizační tým a další).
 • Povinná publicita v rámci projektu a spolupráce při tvorbě propagačních materiálů včetně kontroly správnosti kontrolní mechanismus (ověřování, kontrola a testování).

Následná administrace projektu:

 • Vyúčtování klíčových aktivit (žádost o platbu).
 • Monitorovací zprávy.
 • Garance administrativní správnosti.

Stáhnout případovou studii

crossmenu