POPTÁVKA
Poptávka

Dotační program
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

MULTIOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOTACÍ 85 %

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek je zaměřeno na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení a udržení kvalifikace.

Jsme schopni zajistit financování po celou dobu realizace projektu, která může trvat až 18 měsíců. 

Minimální počet účastníků školení není stanoven.

Expresně může školení začít ihned od rozhodnutí pro realizaci. Avšak nejpozději musí být realizace zahájena do 6 měsíců od schválení žádosti. 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

 • Všechny typy podniků (malé, střední, velké) ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství,
 • OSVČ
 • Státní podniky
 • Nestátní nezisková organizace

Nejčastěji financujeme dělnické kurzy a školení - svařování, obsluhy stavebních strojů, obsluhy CNC, vysokozdvižné vozíky, lešenáři, práce ve výškách, obsluha tlakových nádob, obsluha plynových zařízení, jeřábníci, vazači břemen, průmyslová doprava, hydraulické mechanismy, servis výtahů a obsluha, další rozšíření kvalifikace zaměstnanců a školení v oblasti IT.

<< Seznam nejčastěji schvalovaných školení naleznete zde >>

Jaké výdaje je možné podpořit?

 • náhrada mezd
 • vzdělávací aktivity

Na co lze získat podporu?

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • odborná školení
 • specifická školení
 • jazyková výuka

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

 • až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)
 • maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)
 • maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně

I zde existují jistá specifika a omezení…           

 • vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou

PŘÍPRAVA PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ JE ZCELA ZDARMA - žádejte o dotace bez rizika!

 • bezplatně posoudíme realizovatelnost dotace na daný projekt
 • nabízíme komplexní služby správy celého procesu získání a čerpání dotace
 • smluvní garance administrativní správnosti
 • výměna dokumentace s žadatelem v informačním systému online
 • výběr dodavatele dle zákonných požadavků v ceně služeb
 • zprostředkování vzdělávací instituce včetně možnosti výběru vlastní 
 • úvěrové předfinancování projektu v případě potřeby
 • provedeme dotační audit zdarma (představíme Vám další dotace vhodné pro Vás)

<< Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde >>

Reference

Výfuky Tyll Výše dotace: přibližně 2,3 mil. Kč Případová studie ke stažení 
  
MSV Metal StudénkaVýše dotace: přibližně 1,5 mil. KčPřípadová studie ke stažení 
  
 RON SoftwareVýše dotace: přibližně 1 mil. Kč Případová studie ke stažení 
  

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE (celá ČR):

Ing. Markéta Seidlerová

M: 725 058 111

E: seidlerova@dotace-kvalitne.cz

crossmenu