Případová studie

Inovace sedmi rychlostního zadního náboje společnosti
SHIMANO CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Příjemce dotace:         SHIMANO CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Dotační titul:               OP PI (OP Podnikání a inovace)
Program podpory:       Inovace
Místo realizace:           Karviná
Rok realizace:              2013 – 2015
Výše dotace:               18 mil. Kč

Společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. je vysoce specializovanou výrobní společností, která patří do skupiny Shimano, jež působí ve více než 20 zemích světa a na globálním trhu patří k leadrům především v oblasti cyklistických komponent. Skupina Shimano dále vyrábí rybářské vybavení a komponenty pro veslování. Základní filozofií společnosti je inspirace v tvořivém myšlení, permanentní proces zlepšování a inovace jako reakce na problémy. Česká pobočka společnosti je vysoce kvalifikovaným výrobcem komponent pro jízdní kola, konkrétně dvou typových variant a to sedmi rychlostního zadního náboje a rychlostního ovladače.

Společně s poradenskou firmou BUSINESS INNOVATION s.r.o. byl v roce 2013 realizován projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Hlavním záměrem projektu byla inovace stávajícího produktu sedmi rychlostního zadního náboje. Společnost navázala na osmi měsíční aktivity výzkumu a vývoje mateřského závodu, měla hotový prototyp produktu, který v tomto projektu uváděla do inovované podoby. Primárním cílem projektu bylo zvýšení tržního podílu a tržeb především na evropském trhu.

Realizace projektu zahrnovala dva druhy inovace, a to inovaci produktu a inovaci procesu.

Hlavní inovací produktu bylo zvýšení přesnosti řazení, možnost řazení bez/během šlapání, a to i do kopce a snížení mrtvého úhlu řazení z 90˚ na 30˚. Tyto atributy tvořily jádro inovace produktu a spolu s inovací procesu vytvořily unikátní produkt pro evropský a světový trh.

Hlavní inovací procesu bylo zrušení podprocesu třískového obrábění (vrtání) k čemuž došlo díky změně technologického procesu výroby a inovací jednotlivých komponent. To vedlo ke snížení času potřebného na výrobu a ke snížení nákladů. V oblasti kvality došlo ke zjednodušení procesů výstupní kvality, neboť inovovaný produkt neklade vysoké nároky na výstupní kontrolu a snížila se zmetkovitost. Inovovaný výrobní proces se stal ve světě unikátním a v rámci projektu došlo také k zaškolení stávajících i nových zaměstnanců.

Pro českou pobočku Shimano znamenala realizace inovativního projektu zvyšování prestiže a postavení v rámci skupiny a maximalizaci tržeb v rámci evropského trhu, který je dynamický z hlediska nového segmentu elektro kol. Dalším pozitivním efektem bylo snížení závislosti na mateřské společnosti.

Ve spolupráci se společností BUSINESS INNOVATION s.r.o., její odborné a důsledné přípravě podnikatelského záměru byla realizace projektu úspěšná a společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. tak získala dotaci ve výši přesahující 18 mil. Kč. Z hlediska spolupráce zajistila poradenská firma BUSINESS INNOVATION s.r.o. kompletní servis od přípravy projektu, přes úspěšnou realizaci až po následné služby. Výčet zajištěných služeb je uveden níže:

Přípravná fáze:

Realizační fáze:

Následná administrace projektu

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION