2. Q. 2017 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity

I. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Olomouc

6/2017

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.

II. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Hradec-Pardubice

6/2017

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.

I. Výzva Inovace- Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

6/2017

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě:Vynálezů/patentů, Ochranných známek,Užitných vzorů, Průmyslových vzorů.

I. Výzva Potenciál - ITI Hradec-Pardubice

6/2017

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

I. Výzva Aplikace - ITI Hradec-Pardubice

6/2017

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

I. Výzva Služby infrastruktury - ITI Olomouc

6/2017

Provozování inovační infrastruktury.Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

I. Výzva Technologie - ITI Olomouc

6/2017

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

II. Výzva Technologie - ITI Ostrava

6/2017

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

I. Výzva Nemovitosti - ITI Olomouc

6/2017

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

I. Výzva Školící střediska - ITI Olomouc

6/2017

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.

I. Výzva Úspory energie v SZT - ITI

6/2017

Rekontrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.

II. Výzva Potenciál - ITI Olomouc

6/2017

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

II. Výzva Aplikace - ITI Olomouc

6/2017

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

I. Výzva Úspory energie - finanční nástroj

6/2017

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

I. Výzva Úspory energie v SZT - finanční nástroj

6/2017

Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.

I. Výzva Úspory energie - FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace

6/2017

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

II. Výzva Inovační vouchery

6/2017

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb.

IV. Výzva Spolupráce - klastry

6/2017

Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru.

III. Výzva Partnerství znalostního transferu

6/2017

Partnerství mezti MSP a org. pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podnik nemá přístup.

IV. Výzva Inovace

6/2017

Produktová inovace,procesní inovace,organizační inovace, marketingová inovace.

3. Q. 2017 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity

IV. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce

7/2017

Realizace průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje.

IV. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací

7/2017

Realizace průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje.

IV. Výzva Potenciál

7/2017

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

6/2017

Nízkouhlíkové inovativní technologie.

III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

6/2017

Nízkouhlíkové inovativní technologie.

III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - vtláčení bioplynu

6/2017

Nízkouhlíkové inovativní technologie.

I. Výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy

6/2017

Podpora výstavby nových budov s vyšším energetickým standardem, podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.

IV. Výzva Služby infrastruktury - aktivita a)

9/2017

Poskytování služeb inovativním podnikům - MSP.

IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita b)

8/2017

Provozování inovační infrastruktury.

IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita b)

8/2017

Provozování inovační infrastruktury

IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita c)

8/2017

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita c)

8/2017

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita d)

8/2017

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita d)

8/2017

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

III. Výzva Služby infrastruktury -ITI Brno

9/2017

Provozování inovační infrastruktury. Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.Výstavba nové sdílené inovační infrastruktur.

I. Výzva Spolupráce - Klastry -ITI Ostrava

9/2017

Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru

III. Výzva Služby infrastruktury -ITI Ostrava

9/2017

Provozování inovační infrastruktury. Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

III. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě

9/2017

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie
v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli
a provozovatelem distribuční sítě.

III. Výzva Obnovitelné zdroje energie

9/2017

Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla
z biomasy a vyvedení tepla.

IV. Výzva ICT a sdílené služby

9/2017

Tvorba nových IS/ICT řešení.

II. Výzva Vysokorychlostní internet

11/2017

Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.

II. Výzva Školicí střediska - ITI Ostrava

9/2017

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.

4. Q. 2017

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity

VI. Výzva Technologie

10/2017

Podnikatelské záměry začínajících podnikatelů - pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporovaná bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ NACE, který bude přílohou výzvy.

III. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Plzeň

10/2017

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.

III. Výzva Potenciál - ITI Plzeň

10/2017

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

I. Výzva Proof of concept

10/2017

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

II. Výzva Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice

10/2017

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

I. Výzva Spolupráce - Klastry -ITI Plzeň

12/2017

Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru.

III. Výzva Aplikace - ITI Plzeň

12/2017

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

III. Výzva Úspory energie

12/2017

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

IV. Výzva Inovace

6/2017

Produktová inovace, procesní inovace,organizační inovace, marketingová inovace.

 
 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
15/08

Plánované vyhlášení Výzvy na ICT a sdílené služby Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? V tom případě je pro Vás určen program ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení. Vyhlášení výzvy je naplánováno na listopad 2018. Více informací v odkazu:

 

2018
16/07

Aktuálně vyhlášené výzvy Potenciál a Inovace Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
05/04

ICT a sdílené služby Chcete vytvořit moderní digitální služby, aplikace a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví aj.? V tom případě je pro Vás určená výzva ICT a sdílené služby, jejíž vyhlášení očekáváme v červnu tohoto roku. Výzva bude...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION