1. - 2. Q. 2016

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity

I. Výzva Inovační vouchery

5/2016 Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

II. Výzva Služby infrastruktury

5/2016 Provozování inovační infrastruktury; Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií; Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

II. Výzva POVEZ

1q/2016 Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

3. Q. 2016 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
I. Výzva Expanze 7/2016 Realizace inovativních podnikatelských záměrů formou úvěru nebo záruk.
II. Výzva Nemovitosti 9/2016 Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelskách ploch, rekonstrukce technikcy nevyhovujících objektů).
II. Výzva ICT a sdílené služby 9/2016 Tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb. Budování a modernizace datových center.
II. Výzva Marketing: IVV 9/2016 Služby pro MSP umožňující vstup na zahraniční trhy - individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.
II. Výzva Školicí střediska 9/2016 Rekonstrukce a výstavba školících středisek v MSP, vzdělávání zaměstnanců v MSP.
II. Výzva Partnerství znalostního transferu 9/2016 Prtnerství mezi MSP a org. pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podnik nemá přístup.
III. Výzva Spolupráce: Klastry 9/2016 Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru.
II. Výzva Spolupráce: Technologické platformy 9/2016 Podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVa I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány jsou koordinační činnosti TP.

4. Q. 2016

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
IV. Výzva Technologie - pro malé podniky! 10/2016 Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy. 
II. Výzva Potenciál 10/2016 Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
II. Výzva Smart grids II: Přenosová síť 10/2016 Výstavba, posílení , modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a tansformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).
III. Výzva Inovace - Inovační projekt 11/2016 Inovační projekty: produktové inovace, procesní informace, organizační inovace, marketingová inovace
I. Výzva Úspory energie – finanční nástroj 11/2016 Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
II. Výzva Úspory energie 11/2016 Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
II. Výzva Úspory energie v SZT 11/2016 Rekonstrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.
II. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě 11/2016 Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řečení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
II. Výzva Nízkouhlíkové technologie 11/2016 Nízkouhlíkové inovativní technologie.
II. Výzva Obnovitelné zdroje energie 12/2016 Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
I. Výzva Úspory energie v SZT - finanční nástroj 12/2016 Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. 
III. Výzva Aplikace 12/2016 Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
I. Výzva Vysokorychlostní internet 12/2016 Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní ineternet.
I. Výzva Proof of concept 12/2016 Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

 

 
 

2016
01/05

Inovační vouchery Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery. ODKAZ ZDE >>

 

2016
20/04

POVEZ II - často kladené dotazy Zajímá Vás získání dotací na vzdělávání zaměstnanců v rámci POVEZ II? Podívejte se na odpovědi k nejčastěji kladeným dotazům. ODKAZ ZDE >>

 

2016
01/04

POVEZ II je spuštěn. Je ten správný čas podat žádost. Na konci března byla oficiálně spuštěna výzva zaměřená na školení zaměstnanců. Získejte až 85% dotaci na odborné vzdělávání Vašich pracovníků. ODKAZ ZDE>>

 

2016
01/03

Předčasné uzavírání výzev... Nepodceňujte přípravy! Předčasné uzavírání výzev se v minulosti stávalo jen zřídkakdy, nicméně vše nasvědčuje tomu, že v nadcházejícím programovém období to bude běžnou praxí. ODKAZ ZDE>>

 
 
"Spolupráce s panem Mrštíkem je na profesionální úrovni, bez připomínek. Děkuji!" Jauernik Marián / NOVOGEAR
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION