1. Q. 2017 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
I. Výzva Inovace - Inovační projekt 3/2017 Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
I. Výzva Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI


3/2017

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR
a zahraničí ve formě: Vynálezů/patentů, Ochranných známek, Užitných vzorů, průmyslových vzorů.
I. Výzva Potenciál - ITI 3/2017 Výstavba, posílení , modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a tansformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).
I. Výzva Aplikace - ITI 3/2017 Inovační projekty: produktové inovace, procesní informace, organizační inovace, marketingová inovace
I. Výzva Inovační vouchery - ITI 3/2017 Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
I. Výzva Partnerství znalostního transferu - ITI 3/2017 Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
I. Výzva Spolupráce - Klastry - ITI 3/2017 Rekonstrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.
I. Výzva Služby infrastruktury - ITI 3/2017 Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řečení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
I. Výzva Technologie - ITI 3/2017 Nízkouhlíkové inovativní technologie.
I. Výzva Nemovitosti - ITI 3/2017 Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
I. Výzva Školící střediska - ITI 3/2017 Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. 
III. Výzva Úspory energie v SZT - ITI 3/2017 Realizace průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje.
I. Výzva Expanze 3/2017 Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní ineternet.
I. Výzva Úspory energie - finanční nástroj 3/2017 Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.
I. Výzva Úspory energie v SZT - finanční nástroj 3/2017 Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.

2. Q. 2017 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
II. Výzva Inovační vouchery 5/2017 Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb.
IV. Výzva Spolupráce - klastry 5/2017 Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru.
III. Výzva Partnerství znalostního transferu 5/2017 Partnerství mezti MSP a org.pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podnik nemá přístup.
I. Výzva Proof of concept 5/2017 Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním
v praxi.
III. Výzva Nízkouhlíkové technologie 5/2017 Nízkouhlíkové inovativní technologie.
III. Výzva Smart grids II: Přenosová síť (velké projekty) 5/2017 Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven
(v souladu s konceptem chytrých sítí).
IV. Výzva Inovace 6/2017 Produktová inovace, procesní inovace,organizační inovace, marketingová inovace.

3. Q. 2017 

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
IV. Výzva Potenciál 7/2017 Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
IV. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce 7/2017

Realizace průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje.

IV. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací 7/2017 Realizace průmyslového výzkumu
a
experimentálního vývoje.
III. Výzva Spolupráce - TP 8/2017 Rozvoj technologických platforem.
IV. Výzva Služby infrastruktury - aktivita a) 8/2017 Poskytování služeb inovativním podnikům - MSP.
IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita b) 8/2017 Provozování inovační infrastruktury.
IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita b) 8/2017 Provozování inovační infrastruktury

IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita c)

8/2017 Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita c) 8/2017 Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
IV. Výzva Služby infrastruktury - Veřejná podpora - aktivita d) 8/2017 Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.
IV. Výzva Služby infrastruktury - Neveřejná podpora - aktivita d) 8/2017 Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.
III. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě 9/2017 Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie
v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli
a provozovatelem distribuční sítě.
III. Výzva Úspory energie (podpora vícenákladů - samostatná výzva) 9/2017 Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
III. Výzva Obnovitelné zdroje energie 9/2017 Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla
z biomasy a vyvedení tepla.
II. Výzva Vysokorychlostní internet 9/2017 Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.

4. Q. 2017

Název Výzvy / Program podpory OP PIK Plánované datum vyhlášení Podporované aktivity
II. Výzva Inovační vouchery 5/2017 Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb.
IV. Výzva Spolupráce - klastry 5/2017 Kolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru.
III. Výzva Partnerství znalostního transferu 5/2017 Partnerství mezti MSP a org.pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podnik nemá přístup.
I. Výzva Proof of concept 5/2017 Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním 
v praxi.
III. Výzva Nízkouhlíkové technologie 5/2017 Nízkouhlíkové inovativní technologie.
III. Výzva Smart grids II: Přenosová síť (velké projekty) 5/2017 Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven 
(v souladu s konceptem chytrých sítí).
IV. Výzva Inovace 6/2017 Produktová inovace, procesní inovace,organizační inovace, marketingová inovace.

 
 

2017
11/02

DOTACE NA TECHNOLOGIE V OSTRAVĚ A OLOMOUCI Od března poběží příjem žádosti na technologie a potenciál v Moravskoslezkém a Olomouckém kraji. Dotace bude dosahovat výše 45% pro malý podnik. Pořídit bude možné technologie na výrobu především inovovaných produktů. Pomůžeme vám s přípravou podnikatelských záměrů.

 

2016
14/11

Vyhlášení dotačních výzev 2016: TECHNOLOGIE A POTENCIÁL V pátek 11.11.2016 byly vyhlášeny dvě výzvy v programu TECHNOLGOE a jedna výzva v programu POTENCIÁL. Více informací v článku ODKAZ ZDE

 

2016
25/10

Vyhlášení dotačních výzev 2016 Po dlouhém očekávání byly v pondělí 24. 10. 2016 vyhlášeny výzvy Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing a ICT a sdílené služby. ODKAZ ZDE

 

2016
09/08

Navýšení alokací u TECHNOLOGIÍ na 3 mld. a u ICT na 2,25 mld Oznámení Řídicího orgánu OP PIK o navýšení alokací výzev Technologie III, ICT a sdílené služby I Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION