Dotace pro projekty v období 2021 - 2027

Dotační programy - OP TAK

Vyberte si Vámi požadovanou dotaci, kde se dozvíte všechny potřebné informace:


Dotační programy podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP TAK

Dotační program - Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích.

Dotační program ve zkratce:

Dotační program - Technologie

Chcete být vždy o krok před konkurencí? Plánujete inovaci technologického a strojního vybavení svého podniku? Tak to si zajisté velmi dobře uvědomujete, že taková inovace spolkne poměrně vysokou finanční částku. Evropský dotační program Technologie může ušetřit zajímavé peněžní prostředky právě vaší firmě.

Dotační program Technologií ve zkratce:ROZVOJ

Dotační program - Inovace

INOVACEUkončili jste vývoj a nyní chcete zavést výrobu inovovaného produktu, technologie či služby, která na našem trhu zkrátka chybí?

Dotační program Inovace ve zkratce:

Dotační program - Nemovitosti

Evropský dotační program Nemovitosti umožní financovat výstavbu, koupi i rekonstrukci nemovitostí a výrobních hal podnikům všech velikostí a zároveň také fyzickým osobám. Cílem programu je podpora vzniku a vývoje podnikatelských nemovitostí, zóna související infrastruktury.NEMOVITOSTI

Dotační program Nemovitosti ve zkratce:

Dotační program - Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

Dotační program Nízkouhlíkové technologie ve zkratce:

 • Mohou žádat malé, střední i velké podniky
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Dotace lze čerpat na 3 základní oblasti: Elektromobilita (pořízení elektromobilů); Akumulace energie (pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie); Druhotné suroviny (zavádění technologií k získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě)
 • Výše dotace minimálně 50 tis. Kč (v případě aktivity Elektromobilita a Akumulace energie)
 • Výše dotace 1 - 100 mil. Kč (v případě aktivity Druhotné suroviny)
 • Výše dotace až 70% způsobilých výdajů projektu
 • Dotace lze čerpat na dlouhodobý hmotný majetek (stroje, stavby, inženýrské sítě), dlouhodobý nehmotný majetek a studie proveditelnosti

Dotační program - Úspory energií

Dotační program Úspory energie je primárně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a na maximální využití obnovitelných zdrojů energie.

Dotace lze získat zejména na zateplení výrobních hal nebo jiných podnikatelských nemovitostí, výrobu briket a pelet, rekonstrukce vodních a větrných elektráren a další činnosti přispívající k ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti výroby.

Dotační program Úspory energie ve zkratce:

Dotační program - Potenciál

Cílem tohoto dotačního programu je především revitalizace nebo realizace výzkumné, vývojové a inovační aktivity v podnicích všech velikostí. Pokud jste se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumnou nebo vývojovou kapacitu, je dotační program Potenciál určen právě vám!POTENCIAL

Dotační program Potenciál ve zkratce:

Dotační program - Aplikace

Tento dotační program je určen všem se zájmem realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.ICT A STRATEGICKE SLUŽBY

Cílem programu "Aplikace" je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tento program je vyhlášen v rámci implementace Operačního programu OPPIK.

Dotační program aplikace ve zkratce:

Dotační program - ICT a sdílené služby

Dotační program ICT a sdílené služby je primárně určen všem podnikům působících na ICT a IT poli. Dotace z EU mají podpořit rozvoj informační a znalostní společnosti a pomoci podnikům realizovat své podnikatelské záměry vedoucí k expanzi tohoto progresivního odvětví na území České republiky.

Dotační program ICT a sdílené služby ve zkratce:

 

Dotační program - ICT v podnicích

V rámci dotačního programu ICT v podnicích lze zajistit finance z Evropské unie sloužící k rozvoji nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (zpravidla software a hardware) v menších, středních i velkých podnicích.

Dotační program ICT a sdílené služby ve zkratce: 

Dotační program - Marketing

Chcete exportovat své zboží na zahraniční trhy? Dejte vědět o svých přednostech zahraničním investorům a těšte se z jejich přízně. MARKETINGProzkoumejte nové trhy a skliďte nemalé úspěchy s produktem, jehož odběrateli se mohou stát jednotlivé státy z celé Evropské unie. Dotační program Marketing otevírá naprosto nové možnosti malým a středním podnikům a to zejména v oblasti propagace a exportu tuzemských výrobků, technologií a služeb.

Dotační program Marketing ve zkratce:

Dotační program - Prosperita

Ptáte se, co je cílem dotačního programu Prosperita? Především prohloubení vztahů mezi oblastmi výzkumu a podnikatelské sféry, které přispěje k inovačním aktivitám z oblasti technologického vývoje.  Evropská unie se tímto snaží o podporu nových inovativních firem a vědeckotechnických parků.PROSPERITA

Dotační program Prosperita ve zkratce:

 

Dotační program - Spolupráce

Vytváření klastrů vede ke zlepšení vazeb mezi firmami, vysokými školami, krajskými samosprávami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Dotační program Spolupráce ve zkratce:

Dotační program - Školicí střediska

Plánujete výstavbu, rekonstrukci nebo zařízení školicího střediska pro své zaměstnance? Nemáte však dostatečné finanční prostředky pro uskutečnění plánovaného projektu? A slyšeli jste již o evropském dotačním programu s názvem Školicí střediska? S tímto programem bude cesta ke vzdělání svých zaměstnanců o mnoho snazší.SKOLICI STREDISKA

Dotační program Školicí střediska ve zkratce:

Dotační program - Poradenství

Potřebujete v rámci plánované inovace výrobku, služby, či technologie využít poradenských služeb expertů a odborníků? Taková poradenská činnost je poměrně vysokým nákladem, který se v měsíčním účetnictví firmy zákonitě projeví.

Dotační program Poradenství ve zkratce:

 


Dotační programy pro lidské zdroje a zaměstnanost

Výsledek obrázku pro operacni program zamestnanost logo


 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

EDUCACELOPODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOTACÍ 85%

Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. 


Dotační program Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve zkratce:

 

Dotační program - Podopora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 MULTIOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOTACÍ 85 %

MULTIOBOROVE VZDELAVANIVzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, je zaměřeno na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení a udržení kvalifikace.

Dotační program Podpora odborného vzdělávání II zaměstnanců ve zkratce:§  služby oprávněných zástupců 

§  překlady

§  správní poplatky 

 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
 • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
 • Garance administrativní správnosti
 • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
 • Kompletní dotační management
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION