Dotační program Spolupráce

Tento dotační program je zaměřen především na podporu, vznik a rozvoj vzájemně spolupracujících odvětvových uskupení tzv. klastrů.SPOLUPRACE

Cílem programu je vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti podniku a zavádění nových technologických platforem, procesů a inovací.

Takové vytváření spolupracujících skupin umožní všeobecné zlepšení vztahů a vzájemných vazeb mezi firmami, vysokými školami, krajskými samosprávami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Dotační program Spolupráce je financován z prostředků OPPI.

Náš tip: Chcete získat zajímavou finanční částku z dotačního programu Spolupráce? Řekneme vám, jak na to!


V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Finanční podpora může být pro jednotlivé projekty poskytnuta od 3 milionů Kč, maximálně však do výše limitů, které stanovuje Regionální mapa a pravidlo de minimis.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

O finanční podporu z dotačního programu Spolupráce mohou žádat pouze klastry, které splňují podmínky uvedené ve Výzvě.

Obecněvšak mohou o dotaci z programu Spolupráce žádat:

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

SPOLUPRACE 2Dotace z programu Spolupráce může být poskytnuta na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením hmotného investičního majetku (nákup staveb a pozemků + jejich úpravy, nákup strojů a zařízení za účelem výzkumu nebo inovace apod.) nebo nákladů spojených s pořízením nehmotného investičního majetku (software, datové informace, patenty, know-how a další).

Dále lze prostředky z EU financovat pořízení neinvestičního majetku, mezi který spadají například expertní studie, náklady na provoz kanceláře daného klastru, účast a prezentace na výstavách nebo veletrzích a případná propagace projektu.

Z evropských peněz však můžete pokrýt také mzdy zaměstnanců, povinné odvody pojistného nebo cestovné.

 

Jaké aktivity lze podpořit?

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Projekt, který je předmětem dotace, musí být realizován na území České republiky vyjma hlavního města Prahy. Jak již bylo výše zmíněno, o SPOLUPRACE 3podporu z programu Spolupráce mohou žádat pouze klastry splňující podmínky uvedené ve Výzvě.

Pro některé aktivity je stanoven strop, nad který nemůže být dotace poskytnuta (např. podpora poradenských služeb, podpora školení a rekvalifikačních kurzů, účast na výstavách a veletrzích apod.)

Dotací také nelze financovat výrobní aktivity podniku nebo majetek, který není bezprostředně používán pro aktivity, na které se dotace vztahuje.

 

Slovník pojmů:

Klastr – vzájemné propojení a následná spolupráce firem a institucí z konkrétního oboru. Patří zde například dodavatelé, vládní a jiné instituce, univerzity, výzkumné tým nebo poskytovatelé služeb

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 Eur).

Právo duševního vlastnictví – výsledky procesu lidské tvořivosti, myšlení a zkoumání. Patří zde například autorské právo, patenty, vynálezy, know-how, biotechnologické vynálezy, ochranné známky apod.

 

Garance expertních služeb:

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION