Dotační program Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Kdo může žádat?

Základní rozdělení výzvy:

 1. Aktivita Elektromobilita
 2. Aktivita Akumulace energie
 3. Aktivita druhotné suroviny

Na co lze získat podporu a v jaké výši? 

1. Aktivita Elektromobilita

 • pořízení elektromobilů
 • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
Výše dotace:
a) 70 % ZV pro malý podnik
b) 60 % ZV pro střední podnik
c) 50 % ZV pro velký podnik
 
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

2. Aktivita Akumulace energie

 • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie
Výše dotace:
a) 60 % ZV pro malý podnik
b) 50 % ZV pro střední podnik
c) 40 % ZV pro velký podnik
 
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis


3. Aktivita Druhotné suroviny

Výše dotace:
a) 45 % ZV pro malý podnik
b) 35 % ZV pro střední podnik
c) 25 % ZV pro velký podnik
 
 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč

Jaké výdaje lze podpořit?

 • dlouhodobý hmotný majetek (stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrská činnost, stavby, projektová dokumentace a další)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) 
 • studie proveditelnosti

I zde existují jistá specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 1 žádost o podporu
 • při hodnocení hraje zásadní roli míra inovativnosti (bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level - TRL, Úroveň připravenosti technologie)
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta a další...)

Garance expertních služeb:

 • Posouzení šance na získání dotace
 • Návrhy na úpravu projektu pro úspěšné schválení dotace
 • Příprava žádosti bez rizika ZDARMA
 • 100% administrativní správnost
 • Informační systém pro správu a řízení dokumentace
 • Provedeme vás všemi kroky k získání a udržení dotace

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
 • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
 • Garance administrativní správnosti
 • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
 • Kompletní dotační management
 
"Kluci z BI jsou prostě super..." Jan Tkáč / AVE Soft
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION