Dotační program Marketing

MARKETING

Cílem programu je podpora exportérů na zahraničních trzích v rámci Evropské unie. Díky dotačnímu programu Marketing se mnohým podnikatelům otevírají naprosto nové příležitosti.

Finance jim mohou být poskytnuty v souvislosti s prezentováním zboží, výrobku nebo technologie nazahraniční výstavě nebo veletrhu, případně propagací, která je v této oblasti nezbytná.

Cílem dotačního programu Marketing je podpora domácích výrobků, služeb a technologií na zahraničních trzích. Také tento dotační program je financován z OPPIK.

Náš tip: Zajistíme dotaci z programu Marketing také vám! Garance formální a obsahové správnosti s úspěšností, více než devadesátiprocentní! Podívejte se, jak na to!

 

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

Dotace z programu Marketing je poskytována v minimální výši 0,3 milionu Kč. Poskytnuté částky však mohou být až několikanásobně vyšší, přesáhnout však nesmí 50% způsobilých výdajů.

 

Kdo mohou být žadatelé o grant nebo dotaci z Evropské unie?

Finanční podpora z programu Marketing může být poskytnuta jak malým, tak středním podnikům. Podmínkou jsou 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.

 

Na co vám může být dotace poskytnuta?

MARKETING 2V první řadě lze penězi z EU financovat náklady spojené s výstavou/veletrhem v zahraničí (zřízení, pronájem stánku).

Dále můžete čerpat dotace na propagační materiály (brožury, knihy, letáky), spojené s propagací daného výrobku nebo služby.

Z evropských peněz může být financována také samotná doprava exponátů na zahraniční výstavy a veletrhy.

Možností je opravdu spousta, byla by proto škoda je nevyužít!

 

I zde existují jistá specifika a omezení…

Žadatel o dotaci musí mít sídlo firmy mimo hlavní město Praha. Výjimku tvoří vývozní činnosti, které jsou spojené s výrobou nebo poskytováním služeb mimo pražský region.

Finanční podpora z programu Marketing může být poskytnuta na maximálně 10 zahraničních výstavnebo veletrhů.

Omezení existuje také u výše podpory. Při první výstavě nebo veletrhu vám může být poskytnuta podpora v maximální výši 50 % způsobilých výdajů, druhá a další účast se bude řídit režimem de minimis. Tento režim je uplatňován také pro výrobu propagačních materiálů a dovoz exponátu na konkrétní výstavu. 

Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.


Slovník pojmů:

Export, exportér – vývoz, vývozce výrobků, technologií a služeb do zahraničí

Malé podniky – firmy od 10 do 49 zaměstnanců

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pravidlo de minimis – podpora malého rozsahu (poskytnutá částka za poslední 3 roky nesmí přesáhnout 200 000 EUR)

Sídlo firmy, společnosti – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, na které podnikatel vykonává řízení firmy. Takové sídlo dále slouží pro styk se státní správou a doručování korespondence

Střední podniky – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Zdaňovací období – období, ve kterém je k finančnímu úřadu podáno daňové přiznání

Způsobilý výdaj – takový výdaj, který je vynaložený v souladu s cílem konkrétního dotačního programu

 

Garance expertních služeb:

 

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 

2018
15/08

Plánované vyhlášení Výzvy na ICT a sdílené služby Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? V tom případě je pro Vás určen program ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení. Vyhlášení výzvy je naplánováno na listopad 2018. Více informací v odkazu:

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Na Business innovation se nám nejvíce líbila rychlost a profesionalita, se kterou nás provedli velice náročným procesem dotace a administrativy..." Jan Kufel / NET sign s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION