Dotační program - Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (dotace na patenty)

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Také tento dotační program je financován z prostředků OPPIK (Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

V tomto programu mohou žádat malé a středníky podniky* veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

Malé firmy – firmy od 10 do 49 zaměstnanců, Střední firmy – firmy od 50 do 249 zaměstnanců

Způsobilé výdaje a jejich výše

Druh způsobilých výdajů Max. míra podpory
MSP VP VVI
služby poradců, expertů, studie 50 % - 50 % 50 %
překlady 50 % - 50 % 50 %
poplatky (notářské, správní) 50 % - 50 % 50 %

 

 

 

 

 

MSP  - malý a střední podnik, VP - velký podnik, VŠ - vysoká škola, VVI - veřejná výzkumná instituce

Služby poradců, expertů, studie: Pouze externí nákup služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru nebo ochranné známky včetně bankovních poplatků.

Překlady: Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými výdaji nejsou výdaje na tlumočení.

Správní poplatky: Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva. 

Výše dotace: 40 tis. - 1 mil. Kč

Jde o program s kontinuálním systémem sběru žádostí o podporu, tedy žádosti o podporu jsou vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Program bude pro příjem žádostí otevřen až do 31. 12. 2017.

 
 
Jméno / příjmení: E-mail: Telefon:
Název firmy: IČ: Město:
Váš dotaz:    
   
 
 

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Spolupráce s panem Mrštíkem je na profesionální úrovni, bez připomínek. Děkuji!" Jauernik Marián / NOVOGEAR
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION