NOVINKY, Aktuality

29/03 / 2021 - Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy

V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete zde

12/03 / 2020 - Seznam plánovaných výzev na rok 2020

Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

22/10 / 2019 - Dotace na výzkum a vývoj

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, přejděte na následující odkaz. Více informací v odkazu: ODKAZ ZDE

08/10 / 2018 - Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů, tak je pro Vás vhodný program Inovace. Více informací v odkazu: ODKAZ ZDE

15/08 / 2018 - Plánované vyhlášení Výzvy na ICT a sdílené služby

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? V tom případě je pro Vás určen program ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení. Vyhlášení výzvy je naplánováno na listopad 2018. Více informací v odkazu: ODKAZ ZDE

16/07 / 2018 - Aktuálně vyhlášené výzvy Potenciál a Inovace

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů, tak je pro Vás vhodný program Inovace. Více informací v odkazu: ODKAZ ZDE

05/04 / 2018 - ICT a sdílené služby

Chcete vytvořit moderní digitální služby, aplikace a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví aj.? V tom případě je pro Vás určená výzva ICT a sdílené služby, jejíž vyhlášení očekáváme v červnu tohoto roku. Výzva bude určena pro malé, střední i velké podniky.

16/11 / 2017 - NOVINKA VÝZVA TECHNOLOGIE PRŮMYSL 4.0

V prosinci bude vyhlášena výzva na technologie v nové podobě. Výzva bude zaměřena na zvyšování digitální úrovně a akcelerování digitální transformace malých a středních podniků. Více informací ZDE

11/02 / 2017 - DOTACE NA TECHNOLOGIE V OSTRAVĚ A OLOMOUCI

Od března poběží příjem žádosti na technologie a potenciál v Moravskoslezkém a Olomouckém kraji. Dotace bude dosahovat výše 45% pro malý podnik. Pořídit bude možné technologie na výrobu především inovovaných produktů. Pomůžeme vám s přípravou podnikatelských záměrů.

14/11 / 2016 - Vyhlášení dotačních výzev 2016: TECHNOLOGIE A POTENCIÁL

V pátek 11.11.2016 byly vyhlášeny dvě výzvy v programu TECHNOLGOE a jedna výzva v programu POTENCIÁL. Více informací v článku ODKAZ ZDE

25/10 / 2016 - Vyhlášení dotačních výzev 2016

Po dlouhém očekávání byly v pondělí 24. 10. 2016 vyhlášeny výzvy Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing a ICT a sdílené služby. ODKAZ ZDE

09/08 / 2016 - Navýšení alokací u TECHNOLOGIÍ na 3 mld. a u ICT na 2,25 mld

Oznámení Řídicího orgánu OP PIK o navýšení alokací výzev Technologie III, ICT a sdílené služby I Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby I takto: plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu; plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu. Výše uvedené nové limity (3,0 mld. Kč pro Technologie III a 2,25 mld. Kč pro ICT a sdílené služby I) se automaticky zvýší v případě, jestliže v pořadí projektů seřazených podle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který bude dostačovat navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny. Přehled podpořených projektů včetně celkové sestavy projektů, které kladně prošly hodnocením, bude za všechny výzvy, s uvedením bodového hodnocení, transparentně vyvěšen na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jako poskytovatele dané dotace bezprostředně po celkovém ukončení hodnocení projektů v daných výzvách a ověření dosažených výsledků Výběrovou komisí.

02/08 / 2016 - Dotace eu z programu POTENCIÁL

POTENCIÁL – VÝZVA II. Došlo k vyhlášení mimořádné výzvy programu POTENCIÁl. Pokud jste podnikem, který se rozhodl zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a mít tak možnost provádět vlastní výzkum a vývoj, můžete žádat. Poptejte nás o více informací. Co je cílem programu? Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. Podporované aktivity: Podporu lze získat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívajících v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra. Pokud se jedná o malý či střední podnik jsou podporovány i provozní náklady centra. žádosti budou přijímány od 15. 9. 2016 nejpozději do 31. 10. 2016. Již nyní je nejvyšší čas začít připravovat žádost o podporu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám bezplatně poskytneme veškeré potřebné informace.

01/07 / 2016 - PODÁVÁME jako úplně PRVNÍ firma ŽÁDOST O PLATBU V OPPIK!

V rámci realizace projektu pro našeho klienta, jsme se dnes dozvěděli z agentury CZECHINVEST, že jsme úplně první žadatel, který řeší vyúčtování projektu a to úplně ze všech tisícovek žadatelů v rámci nového OPPIK. Jsme tímto prvním průkopníkem definice nové metodiky vyúčtování dotačních peněz. BUSINESS INNOVATION – úspěšný a nejrychlejší žadatel o peníze z EU ;-)

01/05 / 2016 - Inovační vouchery

Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery. ODKAZ ZDE >>

20/04 / 2016 - POVEZ II - často kladené dotazy

Zajímá Vás získání dotací na vzdělávání zaměstnanců v rámci POVEZ II? Podívejte se na odpovědi k nejčastěji kladeným dotazům. ODKAZ ZDE >>

01/04 / 2016 - POVEZ II je spuštěn. Je ten správný čas podat žádost.

Na konci března byla oficiálně spuštěna výzva zaměřená na školení zaměstnanců. Získejte až 85% dotaci na odborné vzdělávání Vašich pracovníků. ODKAZ ZDE>>

01/03 / 2016 - Předčasné uzavírání výzev... Nepodceňujte přípravy!

Předčasné uzavírání výzev se v minulosti stávalo jen zřídkakdy, nicméně vše nasvědčuje tomu, že v nadcházejícím programovém období to bude běžnou praxí. ODKAZ ZDE>>

25/02 / 2016 - Nejčastěji schvalovaná školení ve výzvě POVEZ

Podívejte se na seznam nejčastěji schvalovaných typů školení v rámci podnikového vzdělávání zaměstnanců. Nechte se inspirovat při přípravě Vašeho vzdělávácího plánu. ODKAZ ZDE >>

01/02 / 2016 - Podívejte se na kompletní harmonogram výzev pro rok 2016!

Nový rok 2016 s sebou přináší nové výzvy a ne jinak je tomu ve světě dotací. Našim posláním je pomáhat Vám získávat prostředky na financování investičních projektů, a proto bychom Vás rádi informovali o možnostech čerpání dotací v letošním roce. Níže naleznete plánovaný harmonogram všech dotačních programů. Využijte této efektivní možnosti financování a ušetřete náklady pro další rozvoj Vašeho podnikání. ODKAZ ZDE >>

15/11 / 2015 - Výborně !!! 3.místo za podnikatelský záměr roku 2014

Náš zákazník, společnost BINARGON s.r.o., získala prestižní ocenění CzechInvestu, za podnikatelský záměr v oblasti ICT. Na přípravě projektu se podíleli naši projektoví manažeři. V ICT je v každé výzvě podáno cca 600 - 800 projektů, čili se jedná o velký úspěch jak pro nás, tak pro samotné oceněné. Gratulujeme !!! ODKAZ ZDE >>

21/08 / 2015 - TECHNOLOGIE - OPPI NAPOSLEDY NADĚLUJE DOTACI 45%

OPPI - ROZVOJ NAPOSLEDY NADĚLUJE DOTACI 45% NA TECHNOLOGIE! Pro ty, kteří budou rychlí a technologie NAKOUPÍ A ZAPLATÍ do konce roku 31.12.2015, poskytne CzechInvest 45% dotaci na investice do technologií a strojního vybavení. Plánovaná alokace 2. mld, registrační žádost musí být podána co nejrychleji, ideálně do 28.8.2015. Může dojít k předčasnému zastavení příjmu registračních žádostí.Příjem žádostí byl spuštěn 17.8.2015. Doporučený postup: 1) Realizovat výběrové řízení, připravovat dotační projekt 2) Uzavřít smlouvu s dodavatelem 3) Nakoupit a zaplatit do 31.12.2015 4) Uzavřít dotaci nejpozději do 15.1.2016. Žádat mohou malé a střední podniky.

05/08 / 2015 - Ukončení příjmu předběžných žádostí k 30.8.2015

K 30.8.2015 bude ukončen příjem předběžných žádostí do většiny z téměř desítky aktuálně otevřených programů OPPIK. Tyto programy jsou určeny klíčově pro investiční projekty podnikatelů v oblastech výzkumu, inovací, nemovitostí, školících center, úspor energií, účasti MSP na zahraničních výstavách a v některých oblatech i do pořízení technologií. Nepropásněte tak své první šance v rámci nově otevřeného dotačního období 2014-2020. Jsme tu pro Vás již více než 5 let k dispozici - na stálém čísle 552 308 572.

30/04 / 2015 - od 1.6.2015 podáváme žádosti

Dne 29.4.2015 Evropská Komise schválila OPPIK a podnikatelé mohou od 1.6.2015 využít celou řadu otevřených výzev do programů OPPIK. Klíčově upozorňujeme na dotace pro malé a střední podniky, a také i pro velké podniky. Podporovány jsou jak nemovitosti, nové technologie a inovace, tak i úspory energií pro širší skupinu podnikatelů. Přehled všech výzev a bližší informace o našich aktivitách můžete získat v rámci aktuálně zasílaného newsletteru, nebo nás kontaktujte na číslech 725 454 590 nebo 552 308 572.

20/04 / 2015 - Moderní lakovna v MSK

Ve středu 22.4.2015 proběhne slavnostní otevření jedné z největších a nejmodernějších práškových lakoven v MSK, která byla v rámci operačního programu OPPI ze 40% kofinancována ze zdrojů EU. Více než tříletá projektová spolupráce se společností ISMM tak vyústila v rozjetí moderní práškové lakovny v hodnotě přes 30 mil. Kč ve Štítině u Opavy. Aktivní projektová spolupráce s reálnými výstupy intenzivně pokračuje jak na stávajících, tak i na nových projektech, které již budou uplatněny v rámci OPPIK.

31/12 / 2014 - Poděkování a PF 2015

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a již nyní očekáváme velmi úspěšný nadcházející rok 2015. Již Vám budeme moci zprostředkovávat dotace v rámci nových výzev v období 2014-2020, které budou zaměřeny na problematiku nejen nemovitostí, nových technologií a ICT pro malé a střední podniky, ale také energetických úspor a inovací i pro velké podniky. Proto Vám za celý tým zaměstnanců BUSINESS INNOVATION s.r.o. přejeme úspěšný rok 2015, plný nových projektových záměrů s dotací.

02/09 / 2014 - Schválené dotační projekty na pracovní místa v MSK (5 z 5)

MMR schválilo dotaci na všechny projekty našich klientů v MSK !!! První zářiový den přišla informace o schválení žádostí ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), která potěšila zcela všechny naše klienty, které jsme zastupovali při podání žádosti o dotace na vznik nových pracovních míst v MSK. Jednalo se o menší projekty s počtem nově vytvořených pracovních míst od 1 do 4 zaměstnanců. Žádost o dotaci byla až 90% z výše uznatelných nákladů u malých podniků. Důležitou součástí byl dobře připravený podnikatelský záměr společnosti, který oslovil hodnotitele jasným tématem a reálným využitím pořizovaného DHNM. Příkladem našich projektů je například „Vytvoření třech nových pracovních míst ve firmě do 100 zaměstnanců pro potřeby zvýšení výroby zemědělské techniky pro odběratele po celém světě“ nebo „Vytvoření nových pracovních míst pro rozšíření zdravotnických služeb, zprovoznění nové zubní ambulance a posílení oddělení rehabilitace v Hornické poliklinice s.r.o.“

26/08 / 2014 - Ukončili jsme přípravu projektů ROZVOJE A POTENCIÁLU

Dnešním dnem jsme ukončili přípravu další várky projektů našich zákazníků, kterými jsou firmy převážně z Moravskoslezského kraje. Celková hodnota investic je přibližně 110 mil. Kč. Investice směřují do nákupu nových výrobních technologií a rozvoje a rozšíření výrobních kapacit. Nejvýznamnějším projektem z tohoto portfolia je rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti Novogear spol. s.r.o. (Skupina HUMBEL), která navázala na původní vývojový projekt a bude v MSK tvořit další nová pracovní místa jak ve vývoji, tak také výrobě. V průběhu září budeme posílat v pořadí 3. dotační zpravodaj, kde se dozvíte další bližší informace o dotačních projektech nadcházejícího programového období 2014 – 2020 a zároveň zveřejníme příběh dynamicky rostoucí výrobní společnosti TigTech s.r.o. z Opavy – máte se na co těšit. Pro zařazení do dotačního zpravodaje vložte email na našich stránkách http://www.dotace-kvalitne.cz/dotacni-zpravodaj

16/07 / 2014 - OPPIK - NOVÝ BUDGET PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

Nový OPPIK je operační program pro nové programové období 2014 – 2020. Tento nový OP plně navazuje na předchozí OP Podnikání a inovace (OPPI) z období 2007 – 2013. Budget pro nové období byl stanoven na cca 116 mld. Kč ,určených pro podnikatele na území ČR. OP PIK se zaměřuje na schopnost místních firem se dlouhodobě prosazovat a být konkurenceschopný jak v ČR, tak na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Jde především o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor (viz. prioritní osy). Více informací zde

11/06 / 2014 - POTENCIÁL otevřen včera, ROZVOJ za týden

POTENCIÁL nabízí 50% dotaci i pro velké podniky na investici do DHNM pro vývoj. Minimální investice je 3 mil. kč pro MSP a 6 mil. Kč pro velké podniky. V případě zájmu o navázání spolupráce, se obracejte přímo na jednatele společnosti, pana Mrštíka - Tel.: 732 441 760

28/04 / 2014 - VÍCE PENĚZ PRO PODNIKATELE 2014-2020

Czechinvest přináší dobré zprávy pro podnikatele. Na podporu svých projektů dostanou čeští podnikatelé k dispozici ještě o půl miliardy EUR více než v předcházejícím programovém období let 2007 až 2013, konkrétně 4,2 miliardy EUR. Zaznělo to na středeční konferenci pořádané agenturou CzechInvest a ministerstvem průmyslu a obchodu na veletrhu Urbis Invest 2014 v Brně, kde byly představeny hrubé rysy nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020.

24/04 / 2014 - DOTACE NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ !!! - červen 2014

Přinášíme pozitivní zprávy na konec programového období 2007 - 2013. MPO ve spolupráci s agenturou CZECHINVEST vyhlásí 16.6.2014 nové kolo výzev v programu ROZVOJ a POTENCIÁL. Finanční podpora směřuje do nákupu technologického vybavení. Program POTENCIÁL je následně určen společnostem, které chtějí vyvíjet vlastní inovované produkty.

09/04 / 2014 - Sleva DHNM - 500 tis. Kč / každého 1 nového pracovníka v MSK

Speciální rychlá výzva do 15.5.2014 - pro PO a FO (či obec) v Moravskoslezském kraji. Dotace je až 500 tis. Kč za každé 1 nové pracovní místo na HPP - a je chápána jako sleva při pořízení DHNM - ICT, strojů, nemovitosti, aj. Bližší informace na emailu cubok@dotace-kvalitne.cz či tel.: +420 725 454 590

10/03 / 2014 - Dotační zpravodaj pro 1.kvartál 2014

Aktuální dotační příležitosti jsou přehledně sepsány v Dotačním zpravodaji BUSINESS INNOVATION s.r.o. pro 1. kvartál 2014, který jsme rozeslali v prvním týdnu v březnu. V případě, že se k Vám dokument nedostal, bude Vám obratem zaslán po registraci na našich stránkách (www.dotace-kvalitne.cz/informace-o-dotacnich-programech), nebo po zaslání požadavku na emailu cubok@dotace-kvalitne.cz.

17/02 / 2014 - Životní prostředí, venkov a rybářství

Dotace i pro začínající podnikatele v obcích pod 2000 obyvatel, zemědělství, rozvoj rybníkaření a životní prostředí - čtveřice výzev, které byly/jsou v 1. kvartále roku 2014 dodatečně spuštěny.

25/01 / 2014 - Vzdělávání, OPPIK a další služby BUSINESS INNOVATION

Pokračujeme v podávání projektů na vzdělávání zaměstnanců podniků, startujeme nový OPPI(K) a rozvíjíme další služby pro nadcházející období 2014-2020. Děkujeme za velký zájem o zpracování plných žádostí do posledních výzev v rámci OPPI (2007-2013). Všechny tři typy výzev pro předkládání projektů společnost BUSINESS INNOVATION s.r.o. pro klienty dlouhodobě zpracovává - Rozvoj, ICT a strategické služby, Inovace. Z vlastních kapacitních důvodů jsme byli nuceni odmítnout významné poptávky, obzvláště pro oblast Inovací, za což se ještě jednou dodatečně omlouváme.

01/01 / 2014 - PF 2014

Tým společnosti BUSINESS INNOVATION s.r.o., všem klientům přeje šťastný a úspěšný rok 2014!

29/10 / 2013 - Otevření výzvy v programu INOVACE

Agentura CzechInvest přišla dne 29. 10. 2013 s novou informaci týjající se otevření výzvy v programu INOVACE. V tomto programu bude možné podávat registrační žádosti od 11. 11. 2013 od 13:00 hodin a ukončení příjmu RŽ bude 22. 11. 2013 ve 13:00 hod. PROGRAM INOVACE - Výzva IV. - III. prodloužení Program Inovace - Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Registrační žádosti: - příjem registračních žádostí 11. listopadu 2013 od 13:00 hod. - ukončení registračních žádostí 22. listopadu 2013 ve 13:00 hod. Plné žádosti: - příjem plných žádostí 11. listopadu 2013 od 13:00 hod. - ukončení příjmu plných žádostí 31. ledna 2014 do 13:00 hod. Forma a výše podpory: - plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč. - dotace v rozmezí 1- 50 mil. Kč - dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy) - procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30% Způsobilé výdaje: - dlouhodobý hmotný majetek - stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny) - dlouhodobý nehmotný majetek - software a data, práva k užívání duševního vlastnictví - provozní náklady (pouze pro MSP) - služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné - Náklady na publicitu projektu Praktické rady: - projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi - z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena Systém sběru žádostí: Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

10/07 / 2013 - Již více než 3 roky poskytujeme kvalitní služby dotačního po

Již více než 3 roky spolupracujeme s Agenturou tuzemských a zahraničních investic CzechInvest. Společně jsme pro naše zákazníky zrealizovali několik desítek úspěšných investičních projektů.

09/07 / 2013 - Marketing v zahraničí

Marketing v zahraničí - české firmy mají možnost vycestovat a prezentovat vlastní produkty v zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. května 2013 - Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014, který je podpořen z programu MARKETING. Na tuto výzvu je alokováno 151 200 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 3.6.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí cílovým skupinám - profesním (oborovým) organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním, zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích. Účast je možná na 30ceti vytipovaných veletrzích.

26/03 / 2013 - Podání žádosti v projektu EDUCA IV

Rádi bychom Vás informovali o možnosti podání žádosti o dotaci na specifické vzdělávání v projektu "EDUCA IV", ve kterém můžete získat až 100% podporu na kurzovné, náhradu mezdz, školící prostředky i nepřímé náklady z fondu EU. Příjem žádostí je od 27. 5. 2013 do maximálně 30. 4. 2015. Alokace výzvy: 200 000 000 Kč Termín výzvy: 27. května 2013 ve 12 hod. Minimální výše podpory: 0,8 mil. Kč Maximální výše podpory: 8 mil. Kč Intenzita podpory: 100 % (režim podpory de minimis) Doba trvání projektu: max. 16 měsíců, max. do 30. 4. 2015 Oprávněné CZ-NACE u firem: Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků) Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Sekce F Stavebnictví Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a to jen v těchto kategoriích: Sekce H Doprava a skladování a to jen v těchto kategoriích: Sekce J Informační a komunikační činnosti a to jen v těchto kategoriích: 62 Činnosti v oblasti informačních technologií Nebude podporováno školení v oblasti tzv. měkkých dovedností; tvorba webových stránek; vzdělávání v oblasti softwaru, které je přenositelné a je považováno za obecné např. JAVA, SQL, ORACLE, Microsoft Office, Microsoft síťové aplikace, MS server, ostatní Microsoft školení pokud žadatel neprokáže jeho nepřenositelnost, Linux, MS Dynamics, Sharepoint, apod.; AutoCAD; komerčně dostupné účetní a podnikové informační systémy apod.; • metody řízení výroby, procesů, jakosti, rizika; systémy řízení podle mezinárodních norem (jako KAIZEN, Six Sigma, 8D Report, 5S, Lean production, MSA, FMEA, QFD, QMS, Paretův diagram, FTA apod.); • školení nutná pro získání způsobilosti pro výkon činnosti (BOZP, PO); Obecné vzdělávání lze zahrnout do 20 % nákladů projektu. Výdaje na nákup služeb: nesmí překročit 70 % nákladů projektu. Nepřímé náklady: 18 – 14 % Podporovány budou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace profesního vzdělávání zaměstnanců. Tvorba a přizpůsobení existujících podnikových programů není podporována jako samostatný projekt, ale pouze jako součást projektu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

25/03 / 2013 - Získejte stážistu zdarma

Získejte stážistu zdarma i do Vaší firmy, dotace 100 % ve výši od 30 do 210 tis. Kč"! Pokud jste se rozhodli vychovat si své budoucí odborné pracovníky, získat názory a nápady na fungování společnosti prostřednictvím neutrálního, stereotypy nezatíženého člověka nebo zajistit si prezentaci firmy v databázi poskytovatelů stáží, pak je program určen pro Vás. Využijte speciální nabídky zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží a využijte možnosti zvýšení efektivity fungování a rozvoje firmy. Výše podpory: Minimální výše úhrady nákladů od 35 tis. Kč, do maximální výše 210 tis. Kč! Délka projektu: 1 až 6 měsíců dle typu stáže! Dotovaná pracovní pozice: Asistent finančního ředitele Asistent manažera projektu Asistent marketingového manažera Asistent obchodního ředitele Bezpečnostní pracovník Detektiv koncipient Daňový specialista Fakturant Finanční analytik Finanční ředitel Interní auditor Manažer projektu Marketingový manažer Mzdová účetní Obchodní ředitel Odborný účetní Personalista Personální manažer Programátor Programátor analytik Samostatný účetní Specialista finančního controllingu Stavební technik kontrolor kvality Stavební technik mistr Stavební technik projektant Stavební technik technolog Technik IT Webový grafik Výhody na projektu partnerské firmy: Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu, získají ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností (nikoli povinností) tyto stážisty následně zaměstnat. Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž budou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže. O Projektu: Projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve výši 85 % a Fondem dalšího vzdělávání prostřednictvím státního rozpočtu České republiky ve výši 15 %.

22/02 / 2013 - Vyhlášení projektu INOVACE

Vyhlášení projektu INOVACE. Dne 8.3.2013 - 22.3.2013 bude zahájen příjem registračních žádostí na nákup technologií, software, patentů a licencí. Výše alokace 2.4 mld. Kč. Žádat mohou malé, střední a velké podniky. Vyhodnocování žádostí je kontinuální. Program INOVACE podporuje zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh, ať už se jedná o výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií. Podporovány jsou inovace produktu (zvýšení užitné hodnoty produktu) nebo procesu (zvýšení efektivity výrobního procesu). Žádat mohou podnikatelé bez ohledu na velikost podniku, firmy působící zejména ve zpracovatelském průmyslu. Forma a výše podpory dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč. Procentuální výše 30 - 50 % uznatelných nákladů. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (technologie, hardware, investice do nemovitostí atd.) dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know-how) provozní náklady (mzdy a pojistné zaměstnanců- jen pro malé a střední podniky) povinná publicita Specifika a omezení: Alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (může být doloženo za mateřskou společnost) projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Praha nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu (lze řešit nákupem inovačního software) nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení ( určeno pro program rozvoj)

25/01 / 2013 - Projekt - Vzdělávejte se pro růst MSK je vyčerpán

Projekt - Vzdělávejte se pro růst Moravskoslezký kraj je vyčerpán. Do konce května ještě poběží Vzdělávejte se pro růst Adaptabilita, kde je možné předkládat žádosti na odborné kurzy. Do konce května letošního roku poběží projekt - Vzdělávejte se pro růst - adaptabilita. Žádosti je možné předkládat do konce dubna. Typické projekty financované z dotace jsou svářečské kurzy, obsluhy CNC strojů, soustružení a frézování a další.

2021
29/03

Nové programové období 2021-2027 a jeho výzvy V roce 2021 začalo nové dotační období s programem, který má název OP TAK, ten poběží v letech 2021-2027. Výzvy v tomto programu budou vyhlášeny koncem letošního roku. Mezitím dobíhají výzvy z OP PIK. Jejich aktuální seznam naleznete

 

2020
12/03

Seznam plánovaných výzev na rok 2020 Dotace na rok 2020 jsou zaměřeny především na inovace, vývoj a digitalizaci firem. Začínající podnikatelé si ovšem mohou z dotací pořídit také výrobní technologie. Více zde

 

2019
22/10

Dotace na výzkum a vývoj Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby či uvažuje o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové...

 

2018
08/10

Příjem žádosti pro výzvu Inovace a Potenciál Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a patřit tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Pokud ano, je pro Vás určen program Potenciál. Jste-li podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí...

 
 
  • Rychlé vyřízení podkladů k dotaci
  • Garance administrativní správnosti
  • Vysoká úspěšnost podaných žádostí
  • Kompletní dotační management
 
"Byli jsme spokojeni s velice vstřícným přístupem, kolektivu Vaší firmy. Velice rádi bychom do budoucna dále s Vámi spolupracovali." Josef Janyška / JANYŠKOVÁ s.r.o.
 
 
Zadejte email a získejte tipy a triky:
 
 
Stodolní 835/17
Moravská Ostrava, Česká Republika

+420 725 534 680
info@dotace-kvalitne.cz
2016 | BUSINESS INNOVATION